Takk for Frifotområdet!

På FAU-møtet torsdag 6. oktober fikk vi endelig gitt en oppmerksomhet og takk til de fire som realisterte Frifotområdet utenfor skolen vår. Skolen og ordføreren viste sin takknemlighet med ord og gaver.

Frifotområdet er det som var den gamle grusbanen. Elevrådet hadde i flere år forsøkt å få gjort noe med denne, men det var kostbart. Stig Fjetland, Arild Grov, Kjetil Nilsen og Geir Lunde bestemte seg for å gjøre noe med det, og etter hardt arbeid og god søknad ble kommunen med. Alt gikk fort og ble veldig, veldig bra!

Nå har skolen, idrettslag og alle i nærområdet glede av området.

Takk for at dere gjorde det utrolige!