TV-aksjonen Grødem maskorama

Hvem skjuler seg bak maskene?

Kanskje har du sett Maskorama på NRK? I år har Grødem skole sin egen Maskorama til inntekt for TV-aksjonen. 4 personer. 4 ukjente. 4 firgurer. Hvem er de?? Det finner vi ut hvis skolen samler inn over 50.000 kr!