Tiltak for å stoppe hærverk på sykler

I likhet med andre skoler har vi tidvis problemer med at elever ødelegger sykler som står på skolen. Noe er hærverk, men mer alvorlig er at elever skrur løs hjul eller bremser på syklene. Det er kanskje på tull, men hvis det ikke oppdages kan det føre til store skader på den som sykler.

Grødem skole har innført følgende tiltak for å forhindre dette:

  • Økt vakthold med voksen første 2 ukene av skoleåret
  • Vakthold fra 10.trinn i alle friminutt fra uke 38-40 i tillegg til voksne.

Vi ber i tillegg om at foresatte/foreldre snakker med barna sine om alvorligheten i slikt hærverk. Både for å forhindre, men og for å avdekke hvem som gjør dette. Vi kan ikke ta sjansen på at barn blir skadet.