Hva er nytt i år?

Grødem skole er i stadig utvikling, og i år har vi endret på følgende til skoleåret 2022/23 for å gi elevene et bedre tilbud:

  • Skoledagens inndeling er endret. Friminuttet mellom 4. og 5. time er tatt bort slik at det nå er en dobbeltime.
  • Morgen SFO er nå på 2 bygg på grunn av økt elevtall.
  • SFO har ukentlige leker/aktiviteter de setter opp som barn kan delta på.
  • 9. og 10.trinn har fått en «arbeidstime» onsdager 5.time slik at oppdrag/lekser og annet kan jobbes med i dagen.
  • Ungdomsskolen bruker ikke lenger anmerkning for å korrigere atferd.
  • 5.-7.trinn har ikke lenger fysisk aktivitet i starten av dagen, men fast turdag hver 6. uke.
  • Introbasen er utvidet til 2 rom på hovedbygget og to rom på ungdomsbygget grunnet økt elevmasse.
  • Skolen har og skal kjøpe inn utstyr som bidrar til at elevene får en mer praktisk og variert hverdag i de teoritunge fagene.
  • Frifotområdet er nå ferdig og vil bli benyttet i friminutt og kroppsøving.

Vi håper og tror at disse endringene vil være til glede for elevene vår!

 


Publisert

i

av

Stikkord: