les!

Her ser dere noen bilder fra når elevene på 7. trinn leste for 1. og 2. klasse. Det en en av de viktige aktivitetene biblioteket gjør for å skape leselyst og nysgjerrighet for bøker.

Øvelse gjør mester, og det gjelder også lesing! Kirsten på biblioteket hjelper alle som ønsker tips til en god bok på skolen, og i ferien!

17. mai

Nasjonaldagen nærmer seg, og med det trengs det litt praktisk informasjon:

  • Vi oppfordrer alle elever til å gå sammen med skolen!
  • Grødem skole skal gå ca midt i toget i år. Vi har Randaberg skulemusikkorps foran oss. Vi stiller opp kl. 9.45 på Torvmyrveien. Oppstillingsplass er merket Grødem skole. Toget går kl. 10.00.
  • Alle som går i toget håper vi stemmer i og synger av full hals. Ettersom det blir så høy og fin sang, så er det ikke nødvendig med knall og lignende. Det gjelder voksne og barn.
  • Lærerne går med klassene, men der lærer ikke kan må klassekontaktene gå alene.
  • Her er programmet for 17. mai

Her er årets rute for toget:

Håper alle får en fin 17. mai!

app som redder liv

Tenk deg at du står midt på fjellet eller går tur på Randaberg. Plutselig skjer det en ulykke og du må ringe 113. Stresset øker, redselen tar deg, og så skal du forklare ambulansen hvor du er… «Jeg er mellom…» Det kan være lett, men ofte så har du ikke tenkt over det, og verdifull tid kan gå tapt. Norsk luftambulanse har løst dette via app-en HJELP 113. Har du denne, og ringer via app-en så får hjelpesentralen automatisk opp hvor du er. Appen er gratis.

Les mer om app-en her.

Streik for miljøet

Natur og ungdom har tatt videre initiativet til politisk streik for miljøet (omtalt i Stavanger aftenblad), og mulige datoer skolen vet om er fredag 15.3 eller 22.3. Også på skolene i Randaberg prater og engasjerer elevene seg i dette.

Skolen står ikke som arrangør av streiken, og er pliktig til å registrere fravær hos elever. Annet fravær som permisjon, sykdom og annet må søkes om eller varsles som vanlig. Oppfordrer foresatte til å ha dialog med sitt barn slik at dere har kontroll på hvor barnet/ungdommen er i skoletiden.

Vi håper at elever som velger å streike er opptatt av klima og miljø, og ønsker å gjøre en forskjell ved å markere dette ved å delta i en streik.

Rektor ønsker engasjerte elever og er positiv til at elever bidrar til en viktig sak.

Her kan dere lese om Greta Thunberg som startet den politiske streiketrenden for miljøet.G

Hodeluskampanje – Uke 10

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta. Grødem skole skal delta i uke 10, helgen 8-10. mars.

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer derfor skoleelevene, de ansatte på skolen og familiemedlemmene til barn og ansatte til å foreta lusesjekken helgen 8-10.mars. Jo flere som sjekker seg, dess flere vil kunne oppdage om de har lus og behandle seg slik at luseplagen reduseres. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles. Barn som har hodelus trenger ikke å være hjemme fra skolen eller barnehagen, men behandling bør komme i gang raskest mulig. Se vedlagte skriv for mer informasjon:

Hilsen Linda og Anne Lise, helsesykepleier Grødem skole

10.tr eksamen – tilrettelegging

Søknad om forlenget tid til eksamen 2019
Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av sentralt gitt (skriftlig) eksamen for 10. trinn kan det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time.

Søknad om tilrettelegging pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 14. mai til og med 24. mai.

Informasjon om mulighet for tilrettelegging

Skjema for søknad om tilrettelegging

Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid.

Frist for å levere søknad om forlenget tid til eksamen:  fredag 22.april.

Informasjon fra utdanningsdirektøren om standpunktkarakterer, klagerett o.l. finner du her.

1 2 3 4 5 11