P-plass stengt en periode fra i dag 10.6

På grunn av lakkering av løpedekket rundt fotballbanen blir p-plass til Grødem skole stengt fra kl.13.00 i dag (fredag 10.6). Det er fare for at rød lakk skal spres med vinden som er årsak til at vi stenger.

 

Den vil holde stengt frem til arbeidet er ferdig. Hvor lenge vet vi ikke på grunn av dette er væravhengig, men de gjør alt de kan for å ferdigstille raskt.

I perioden det er stengt kan p-plass ved Grødemkirken benyttes. Dere som henter/leverer barn med bil må da påregne tiden det tar å gå til og fra p-plass. Vi beklager ulempen det medfører, men gleder oss til at Frifotområdet står ferdig!

Vi trenger flere natteravner

Vil du bli med å gå natteravn i Randaberg? Ved å sette av en kveld i halvåret (eller mer om du ønsker det) til å gå natteravn så opplever du:

  • at du er med å skape et enda tryggere oppvekstmiljø i Randaberg.
  • å bli bedre kjent med andre foreldre/foresatte.
  • å bli bedre kjent med ungdommer og få et godt innblikk i de unges verden.

Våg å bry deg – våg å være voksen

Ta kontakt med FAU leder på skolen om du er interessert eller gå inn på www.natteravn.no  for mer informasjon»

Tusen takk for hjelpen.

Påskegudstjeneste

I dag startet dagen med at vi samlet små og store til påske-gudstjeneste i Grødem kirke. Enkeltelever og grupper med elever var med på fremføringer av sanger, dramatisering, som forsangere, som tekniker, og med på lesing av bønner og påskeevangeliet og gjorde gudstjenesten unik.

Resten av elevene våre bidro også til at det ble en utrolig fin samling gjennom at de hadde oppmerksomhet mot det som forgikk, applauderte med klapping, var med på fellessangen og var eksemplariske på alle tenkelige måter. Vi er utrolig stolte av de flotte elevene våre!! Under ser dere noen bilder fra gudstjenesten.

Skolefravær status og veien videre

Fravær fra skolen er ikke ønskelig, men sykdom og annet har vi ikke alltid mulighet til å kontrollere. Vi har nå gått 60 dager inn i vårsemesteret 2022. Rutinemessig henter vi da ut data for å sjekke status for elevfravær på skolen. Det sjekkes på skole-, klasse- og elevnivå. I år ser vi en økning på nesten 30%.

 

Sist vi hentet ut data var før korona i 2018/19. Da var andel elever med bekymringsfullt fravær på 11,3% av elevene. Med bekymringsfullt fravær menes elever med over 10% fravær. Grensen kjenner du igjen fra videregående skole. Fraværsregelen gjelder ikke i grunnskolen, men gir oss et bilde av status hos oss. Bak tallet 11,3% ligger det store nyanser. En permisjon på en uke, eller sykdom kan lett få deg inn i 10% fravær. Det vet vi, og derfor gjennomgår kontaktlærer alltid listen. Her vil de fleste elevene strykes fra kategorie «bekymring», mens noen legges til. Timefravær, dagfravær på samme dag, forsentkomming o.l. kan gi signal om begynnende skolevegring, og slik kan vi sette inn tiltak tidlig.

 

Under korona har det ikke vært hensiktsmessig å hente ut info om dette, da fraværet var så tett knyttet til pandemien. Vi har nå sjekket fraværet våren 2022 og det har vært en dramatisk økning fra 11,3% til 39,4%. Altså nesten 40% av elevene på Grødem skole har 10% eller mer fravær så langt i 2022. Hva betyr så dette?

Vi kan foreløpig nyansere tallet med;

  • Fraværet er primært ført som sykdom, og dokumentert av foresatte. 
  • Mye av fraværet er i perioder og hele dager, ikke enkeltdager/timer som ofte er bekymringsfullt
  • Det er ikke grunnlag for å knyttet økningen opp mot stress/press eller annen psykisk belastning når vi ser årsak oppgitt av foresatte. Det samsvarer med Elevundersøkelsen.
  • Fraværet avtar kraftig i løpet av februar. Det samsvarer med pandemien og smittetopp i regionen.
  • Noen klasser og familier trekker opp snittet, og det kan forklares ved at smitte rammer ulikt og i grupper.
  • Fraværet har økt jevnt for alle aldersgrupper, og kan da relateres til pandemien.

 

Informasjonen om elevfravær er viktig for oss på skolen. Det gir oss en mulighet til å følge opp klasser og elever, men og å avdekke begynnende trender/vegring. I mars har vi lavt fravær, og det gir oss mulighet til å ha høyt læringstrykk i klassene.

For foresatte ber vi dere ta med denne informasjonen hvis dere planlegger valgfritt fravær (eksempelvis permisjon). Har det vært mye fravær i klassen, og har mitt barn gått glipp av mye opplæring faglig og sosialt? Hvis svaret er ja, og fraværet kan utsettes bør det vurderes. Skolen har selvsagt forståelse for at det ikke alltid er mulig.

What? Skjedde alt dette kjekke under pandemien?

Historien om pandemien i Norge skrives nå. Det har vært krevende på mange måter, og vi er alle glade for at vi er i en god fase, og kanskje ute av den verste tiden. Litt tilfeldig så fant vi mange kjekke bilder som har vært på hjemmesiden vår fra 2019-2022. Det gir bare et lite inntrykk, men historien om pandemi er også muligheter, pågangsmot, samhold og glede.

Grødem skole holdt åpent neste hver dag, og tilbød god opplæring til alle elever på 1.-10. trinn gjennom hele pandemien. Kos dere med noen høydepunkter!

 

Trykk på «les mer» for å se alle de kjekke bildene!

Les mer

1 2 3 4 5 23