Velkommen tilbake til 2022

Oppstart vårsemesteret 2022 er:

SFO

Mandag 3. januar 2022  

Vanlige åpningstider, men morgen-SFO er ute på grunn av gult nivå.

Skole:

Tirsdag 4. januar 2022. 

Vanlig skoledag

 

Oppstart vil være på gult nivå. Hvis det kommer endringer før oppstart vil skolen informere om det via nettsiden og Visma. Har du behov for å kontakte skolen før oppstart, trykk her.

God jul fra Grødem skole

Grødem skole ønsker alle en God Jul!

Jul i 9A

Innspurten til juleferien fikk dessverre et koronafokus også i år. Det er smitte i Randaberg, og i tillegg store diskusjoner om hjemmeskole eller ikke i media. Oppmerksomheten rundt smittevern og trygghet har selvsagt vi også. Personlig ønsker jeg å feire jul med mine nærmeste. Mest mulig normalt og koselig som det pleier. Jeg holder derfor avstand i butikken, vasker hender og bruker munnbind der det behøves. Jeg vil sikre julen min.

Som rektor må jeg sikre at alle barn har et opplæringstilbud og at alle ansatte har et godt arbeidsmiljø. Det forsøker jeg også å gjøre mot korona ved å lytte til helsefaglige råd, og dialog med fagpersoner, tillitsvalg og andre. Vi har fra start av pandemien stolt på myndighetene og FHI, og det har gått godt. Vi må fortsette å stole på disse. Nå er rådene at vi skal ha tilbud om skole, men på gult nivå. Skjer det utbrudd skal vi ikke ta sjanser, men sette nødvendige tiltak. Det håper jeg alle som leser dette er trygge på. Vi skal ikke ta sjanser.

Vi skal ikke ta sjanser, men jeg kan ikke ta bort all usikkerhet heller. Jeg har lyst til det, men kan ikke stå for det. Slik situasjonen er på vår skole kan jeg ikke sende hjem elevene på 5. – 10. trinn, uten å spør hvorfor ikke 1.-4. trinn og SFO får samme mulighet? Kommuneoverlegen og de faglige rådene støtter heller ikke dette, uten at det er mangel på ansattdekning eller stort smittetrykk. Vi er heldig som ikke opplever dette.

Pandemien har lært oss at det finnes ikke en rekkefølge eller liste på hvem som rammes, men det er mer eller mindre flaks og uflaks. Jeg tror vi, skole, elever og foreldre, på Grødem har gjort og gjør det vi kan for å øke flaksen eller oddsen vår. Det er det vi skal gjøre, og gjorde de siste dagene før jul.

Siste dagene før jul brukte vi vår omsorg og varme på å sikre en god avslutning før jul. Nå når det meste er avlyst på fritiden, usikkerheten øker og julen blir litt fattigere. Vi ønsket å utgjøre en forskjell for våre elever. Normal skole, men innenfor klassen. Tent lys, smil, julegrøt, en quiz eller lek. Trygge voksne. Dette kan vi og vi er gode på det! Også når risikoen er større, og det koster å stå i det.

…mer jul i 9a

Landslagstrener Thorir Hergeirsson har i høst hjulpet oss med verdiarbeidet, GRO på Grødem. I den forbindelse sa han til oss at redselsen for å tape aldri må bli større enn ønske om å lykkes. Kanskje en tynn sammenligning, men det er det jeg sier til meg selv i disse dager. Vi skulle lykkes i å gi elevene vår en god avslutning på året. Det gjorde vi.

Me fekk te det utroliga – i samen

 

Med ønske om en fredelig høytid for alle 

Per Jarle

-rektor-

Takk FAU

Grødem skole har lagt bak seg 2021. Det har igjen vært en annerledes år, og for oss på skolen har det til tider vært krevende. Smittevern kombinert med mye forkjølelse har gitt oss en høst med mye fravær for elever og ansatte. Vi har klart det på en god måte takket være gode ringevikarer, fleksible ansatte og ikke minst at vi er en stor skole som kan flytte folk der vi har behov. I sum har vi klart å gi elevene god opplæring i et trygt miljø. Det er vi stolt av.

Når det stormer litt så er det godt å bli sett og heiet på. FAU på Grødem er vår 12. mann. Gjennom året har vi fått ros, oppmerksomhet og vennlige ord. Det setter vi utrolig pris på! Vi tar det med oss som en bekreftelse på at vi gjør en god jobb, men og at samarbeidet med foresatte er godt. Vi er satt til å passe på det kjæreste dere har, og den oppgaven tar vi på største alvor. 

En konkret oppmerksomhet, og tradisjon er grøten fra FAU. Store mengder ble levert siste skoledag, og alt ble spist av små og store. Tusen takk for maten 🙂

 

 

Korona – gult nivå fra onsdag 15.12.21

Fra onsdag 15.12.21 går Grødem skole over på gult nivå. Årsaken til dette er at det er nasjonalt bestemt. Foreløpig er det lavt smittetrykk her på skolen, men vi vet det kan endre seg raskt.

Kilde Pixabay

Her er de endringene vi gjør før juleferien:


1.-7. trinn

 • Klassene holder seg mest mulig til seg selv.
 • Samarbeid/kontakt mellom klassene kan gjøres hvis det er nødvendig. Da inkluderes hele trinnet. Vi har små klasser, og det er uheldig å utelukke en av klassene (samhold og inkludering)
 • Blandingsgrupper (k&h o.l.) opphører i utgangspunktet, og tiden brukes i klassen.
 • Fellesområder brukes kun av en klasse samtidig. Avtal faste tider på team/trinn.
 • Uteområde: Informer elevene om at de skal holde seg på sine områder, og primært med elever på sitt trinn.

8.- 10. trinn
Tiltakene for ungdomstrinn er like som barneskolen, men i tillegg noe strengere på noe.

 • Klassene holder seg mest mulig til seg selv.
 • Faste plasser/pulter anbefales. Elevene kan bevege seg fritt i klasserommet.
 • Samarbeid/kontakt mellom klassene kan gjøres hvis det er nødvendig. Da inkluderes hele trinnet. Vi har små klasser, og det er uheldig å utelukke en av klassene.
 • Blandingsgrupper (k&h, valgfag og språk o.l.) opphører i utgangspunktet, og tiden brukes i klassen.
 • Fellesområder brukes kun av en klasse samtidig. Avtal faste tider på team/trinn.
 • Uteområde: Informer elevene om at de skal holde seg på sine områder, og primært med elever på sitt trinn. Ungdomsskoleelever som oppsøker områder de ikke skal være på (småskolen f.eks) vil få anmerkning for dette.

Fellesaktiviteter

 • Kirkebesøket er nå avlyst
 • Turer som involverer buss/annen transport avlyses.
 • Trinnturer utendørs kan avholdes
 • Grøt serveres som planlagt siste skoledag før jul

SFO

 • Uke 50: Morgen-SFO ute, men ut over det ordinær SFO. Ansatte begrenser kontakt mellom byggene, og gruppene når mulig.
 • Uke 51 og 52: Hver uke deles elevene inn i nye grupper som de holder seg til.
 • Foresatte bes ta hensyn ved henting, og ikke være inne i garderoben mer enn 15 minutt.

Ansatte:

 • 1 meter avstand til andre ansatte.
 • Vi holder oss primært til de vi jobber med daglig.
 • Møter avholdes digitalt

Dette er frem til juleferien. Alle tiltak skal balanseres mellom smittevern og omsorg.

Vinneren av den mest «julete» klassen

Da har juryen kåret de to mest julete klassene på Grødem skole. For et engasjement og glede hos elever og  lærere.  Kjekt å se at slike konkurranser engasjerer elever på alle nivå. Dette er samhold.

Vinnerne på mellomtrinnet var 7B
Vinnerne fra ungdomstrinnet var 8B

Korona – justerte tiltak fra 9.12.21

Gjeldende smitteverntiltak for Grødem skole (9.12.21):

Elevene:

 • Det er ikke noen endringer for elevene per nå.
 • Vi samler kun elevene på tvers av trinn hvis det er nødvendig og mulig med avstand mellom trinn.

Ansattnivå:

 • Ansatte har normal omgang med elever, men begrenser antall og avstand til andre enn de de jobber med daglig.

  Kilde Pixabay

Samlinger og treff

 • Arrangement og samlinger som involverer foresatte inn på skolen avlyses.
 • Møter med instanser og foresatte begrenses til nødvendige, og da med avstand. Besøkende registreres.
 • Kirken går som normalt ettersom det er delt opp i hovedtrinn, men trinnene sitter med avstand.
 • Adventsamling 1.-4. trinn går som normalt, men med avstand mellom trinn i aulaen.
 • Grøtutdeling siste skoledag går som planlagt, men all avslutning siste dag blir i klassen.

Koselig morgen med elevrådet

Glede og Omsorg er to av kjerneverdiene i GRO på Grødem. Elevrådet ønsket å spre glede ogomtanke i desembermørket og laget derfor en koselig morgen med gløgg og pepperkaker. Et godt initiativ som elever og voksne satt stor pris på. Mange smil og økende grad av julestemning som siger inn i skolegården. Snø var også bestilt, og det gjorde det ekstra koselig.

1 2 3 4 5 21