Tilsyn av elever og avlyste aktiviteter

Det er spesielt å drive en skole uten elever. Eller rettere sagt, vi har elever men de er hjemme og vi er på skolen. Det er rart, men det er selvsagt riktig. Ansatte på skolen har i dag jobbet godt med å omstille driften til å ivareta nye oppgaver.

Videre vil de fleste ha mest kontakt med lærerne på trinnet barnet tilhører, men noe felles informasjon også lagt ut på hjemmesiden. Vi varsler med sms når det er ny informasjon vi mener er viktig.

Takk for all innsats, fleksibilitet og raushet alle elever, ansatte og foresatte viser i denne nasjonale dugnaden!

Hjemmeopplæring

 • Lærerne har eller holder på å opprette informasjonskanal til foresatte og elever. Det er viktig at alle følger med der det blir avtalt. Det er ikke er felles rutine på dette, men tilpasset elevenes alder. Vi legger opp til dialog slik at vi best mulig kan tilpasse oppfølgingen til elevene vår.
 • Skolebygget er låst, men det er folk på jobb. Hvis det er behov for å hente bøker eller annet, så avtal det med lærerne.

Tilsyn for noen elever under 12 år

Foresatte som er i samfunnskritiske yrker (se under) kan melde behov for tilsyn hvis det er behov. Vi oppfordrer foresatte til å finne andre løsninger ettersom vi skal minimere smittefare, men har forståelse for de som har behov.

1. Meld inn behov for tilsyn via lenken du har fått på sms.
2. Gi beskjed seinest kvelden før om barnet ditt kommer eller ikke (avvik fra innmeldt beskjed).
3. Barnet møter opp og skal få tilsyn/opplæring på 1. klassebygget.
4. Skolen har tilbud fra kl.07.15 – 16.30 hver dag
5. Mandag 16.3.20 vil tilbudet driftes av SFO pga lærerne er omdisponert til planlegging.

Samfunnskritiske yrker: se liste fra regjeringen her (oppdateres)

Avlyste aktiviteter:

Følgende aktiviteter er avlyst eller utsatt på ubestemt tid:

 • Alle avtaler med helsesykepleierne
 • Alle interne møter på skolen, med unntak av trinnmøter og ledermøter.
 • Alle møter mellom skole og foresatte
 • Alle møter mellom skole og andre instanser
 • Utviklingssamtaler
 • Påskegudstjenesten
 • DKS
 • Knaben leirskole for 8. trinn
 • Biblioteksbesøk fra skolen
 • Prøvemuntlig 10. trinn
 • 9. trinn besøk på helsestasjonen
 • Kurs for ansatte
 • Innskriving nye 1. trinn 24. og 25. mars
 • UTV besøk av videregående skoler og arbeidspraksis for 8. og 9. trinn.
 • Lesevake

Følgende aktiviteter er foreløpig avlyst, men avventer situasjonen:

 • Ryddedag 17. april
 • Foreldremøte 23. april, Nye 8. trinn (7. trinn foresatte)
 • Besøk fra kulturskolen 23. april
 • Opptur 6. mai for 8. trinn
 • Tur til Avaldsnes 6. trinn
 • Vitengården 9. trinn
 • Bli kjent kveld nye 1. trinn 3. juni
 • Aktivitetsdag på skolen (småskole og 1.-7. trinn
 • besøk på museum 2. trinn
 • Grillfest FAU 11.3.2020
 • Vitnemålsutdeling 10. trinn
 • Fellessamling for elevene siste skoledag
 • Felles avslutning for lærerne siste skoledag.

grødem skole reduserer drift fra 13.3.20

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet er nå driften til Grødem skole redusert fra torsdag 12.3 til 26.03.2020.

Grødem skole vil ikke være helt stengt, men ha kraftig redusert drift. Foresatte som har barn på 1.-4. trinn, og som har samfunnskritiske jobber vil få et tilbud om skole/omsorgstilbud. Resterende elever vil få opplæring i hjemmet.

På kort sikt til midten av neste uke:

Elevene jobber med lekseplan og videre i de fagene de har tilgang til. Oppfordrer elever og foresatt til å følge med på mail for informasjon fra skolen.

Fra midten av neste uke:

Elevene vil få opplegg via digitale plattformer og som det forventes de arbeider med. Dette vil være tilpasset alder og nivå, men vil kunne kreve noe oppfølging fra foresatte eller søsken. Mer informasjon fås av lærerne på trinnet.

Kontakte skolen

Skolens administrasjon vil være tilgjengelig som vanlig selv i denne perioden. Lærerne kan også kontaktes via mail, og vil svare på henvendelser.

Barn som trenger skoletilbud for å at foresatte skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner

Skolen er stengt for alle barn og ungdom, men hvis familien innfrir kriteriene under, og trenger tilsyn så må skolen varsles om dette. Kriteriene er:

 • Barnet til og med 12 år
 • Foresatt(e) har yrker som defineres som samfunnskritiske
 • Familien har ingen andre muligheter for tilsyn av barnet
 • Barnet har særskilte omsorgsbehov

Grødem skole vil i løpet av torsdag 12.3.20 kartlegge hvem som har behov for skoletilbud på skolen, slik at vi best mulig kan imøtekomme dette. Kartleggingen sendes ut via sms i løpet av kvelden til foresatte.

Henting av bøker:

Alle elever kan komme innom skolen på fredag 13. mars fra klokken 10.00 for å hente skolebøker.

Møter med skolen

Alle planlagte møter mellom skole og eksterne aktører (foresatte og samarbeidspartnere) utsettes eller avlyses.

Koronavirus – informasjon fra skolen

Grødem skole vil informere foresatte via hjemmesiden, og sms/epost. Oppfordrer alle til å følge med på informasjon som gi på kommunen sine hjemmesider og ellers oppfordres det til å følge rådene fra Folkehelseinstituttets (FHI): https://www.fhi.no/sv/smittsommesykdommer/corona/

Informasjon til skolen

Skolen ønsker å ha tett og åpen dialog med foresatte, men i perioder vil det være mange henvendelser. Vi oppfordrer derfor alle til å:

 1. Lese på skolens hjemmesiden før skolen kontaktes.
 2. Er spørsmålet helserelatert så må helsevesenet kontaktes, ikke skole.
 3. Mail svares ut over dagen/kveld, så hvis du ikke når oss via telefon så send mail.

Alle som settes i karantene eller er smittet må informere og opprette dialog med skolen om dette. Ta først kontakt med kontaktlærer. De tar informasjonen videre.

Informasjon fra skolen

Skolen har i disse dager følgene informasjonsrutine ut mot foresatte:

 1. Informasjon legges fortløpende ut på hjemmesiden. Det er vår primære informasjonskanal
 2. Epost sendes ut til alle foresatte eller noen grupper med informasjon vi ønsker dere skal ha, men som ikke har hast med å få.
 3. SMS sendes ut til alle foresatte eller noen grupper med informasjon vi mener haster eller er viktig alle vet.

Korona – karanteneregler

Her har vi samlet alt som har med karantenereglene å gjøre:

Fra 12. mars gjelder det at alle som har vært på reise i områder utenfor Norden skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst (hjemmekarantene), uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder også de som har kommet hjem etter 27. februar (tilbakevirkende kraft).

Oversikt over områder med smitte (som gir karantene)

Råd og informasjon til personer i karantene

FHI snur om at personer, som bor med personer i karantene, skal i karantene. Gav ikke setningen mening? Les saken


1.klasse 2020/21 – innskriving

Til nye elever og foresatte!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved Grødem skole fra høsten 2020.
Før skolestart torsdag 20.august har vi lyst til å informere både deg og dine foresatte om
skolen og hvordan skoledagen vil bli når du starter opp.

Innskriving:

Tirsdag 24.mars og onsdag 25.mars 2020
Tirsdag 24.mars kl 17.00 – 18.00 for elever med etternavn som begynner med A-J
Onsdag 25 mars kl 17.00 – 18.00 for elever med etternavn som begynner med K-Å

På innskrivingsdagen møter dere i skolens bibliotek. Det ligger i hovedfløyen med inngang
nær flaggstanga. Her får du tegne/høre eventyr, deretter får du får treffe rektor/inspektører,
og du får en omvisning i klasserommene og litt informasjon om SFO.

Bli kjent kveld :

Onsdag 3.juni kl 17-18
På Bli-kjent kvelden får du møte den læreren som skal være din kontaktlærer, du får treffe de
andre elevene i klassen og være med på en undervisningstime. Samtidig blir det et eget
informasjonsmøte for de foresatte.

Vi ber dere fylle ut og returnere følgende skriv:
● Innskriving/registrering av elever innen 17.februar 2020

Dette skjema er også lagt inn på skolens hjemmeside og kan også fylles ut og sendes til
skolen som e-post: grodem.skole@randaberg.kommune.no

Søknadskjema til SFO finner dere på hjemmesiden til Randaberg kommune, under
skole og utdanning :Søk barnehage/SFO.

Aktuell informasjon om skolen blir jevnlig lagt ut på skolens hjemmeside:
www.grodemskole.no
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med rektor (99423264) eller inspektør(48226085)

1 2 3 4 5 16