Påskegudstjeneste

I dag startet dagen med at vi samlet små og store til påske-gudstjeneste i Grødem kirke. Enkeltelever og grupper med elever var med på fremføringer av sanger, dramatisering, som forsangere, som tekniker, og med på lesing av bønner og påskeevangeliet og gjorde gudstjenesten unik.

Resten av elevene våre bidro også til at det ble en utrolig fin samling gjennom at de hadde oppmerksomhet mot det som forgikk, applauderte med klapping, var med på fellessangen og var eksemplariske på alle tenkelige måter. Vi er utrolig stolte av de flotte elevene våre!! Under ser dere noen bilder fra gudstjenesten.

Skolefravær status og veien videre

Fravær fra skolen er ikke ønskelig, men sykdom og annet har vi ikke alltid mulighet til å kontrollere. Vi har nå gått 60 dager inn i vårsemesteret 2022. Rutinemessig henter vi da ut data for å sjekke status for elevfravær på skolen. Det sjekkes på skole-, klasse- og elevnivå. I år ser vi en økning på nesten 30%.

 

Sist vi hentet ut data var før korona i 2018/19. Da var andel elever med bekymringsfullt fravær på 11,3% av elevene. Med bekymringsfullt fravær menes elever med over 10% fravær. Grensen kjenner du igjen fra videregående skole. Fraværsregelen gjelder ikke i grunnskolen, men gir oss et bilde av status hos oss. Bak tallet 11,3% ligger det store nyanser. En permisjon på en uke, eller sykdom kan lett få deg inn i 10% fravær. Det vet vi, og derfor gjennomgår kontaktlærer alltid listen. Her vil de fleste elevene strykes fra kategorie «bekymring», mens noen legges til. Timefravær, dagfravær på samme dag, forsentkomming o.l. kan gi signal om begynnende skolevegring, og slik kan vi sette inn tiltak tidlig.

 

Under korona har det ikke vært hensiktsmessig å hente ut info om dette, da fraværet var så tett knyttet til pandemien. Vi har nå sjekket fraværet våren 2022 og det har vært en dramatisk økning fra 11,3% til 39,4%. Altså nesten 40% av elevene på Grødem skole har 10% eller mer fravær så langt i 2022. Hva betyr så dette?

Vi kan foreløpig nyansere tallet med;

  • Fraværet er primært ført som sykdom, og dokumentert av foresatte. 
  • Mye av fraværet er i perioder og hele dager, ikke enkeltdager/timer som ofte er bekymringsfullt
  • Det er ikke grunnlag for å knyttet økningen opp mot stress/press eller annen psykisk belastning når vi ser årsak oppgitt av foresatte. Det samsvarer med Elevundersøkelsen.
  • Fraværet avtar kraftig i løpet av februar. Det samsvarer med pandemien og smittetopp i regionen.
  • Noen klasser og familier trekker opp snittet, og det kan forklares ved at smitte rammer ulikt og i grupper.
  • Fraværet har økt jevnt for alle aldersgrupper, og kan da relateres til pandemien.

 

Informasjonen om elevfravær er viktig for oss på skolen. Det gir oss en mulighet til å følge opp klasser og elever, men og å avdekke begynnende trender/vegring. I mars har vi lavt fravær, og det gir oss mulighet til å ha høyt læringstrykk i klassene.

For foresatte ber vi dere ta med denne informasjonen hvis dere planlegger valgfritt fravær (eksempelvis permisjon). Har det vært mye fravær i klassen, og har mitt barn gått glipp av mye opplæring faglig og sosialt? Hvis svaret er ja, og fraværet kan utsettes bør det vurderes. Skolen har selvsagt forståelse for at det ikke alltid er mulig.

What? Skjedde alt dette kjekke under pandemien?

Historien om pandemien i Norge skrives nå. Det har vært krevende på mange måter, og vi er alle glade for at vi er i en god fase, og kanskje ute av den verste tiden. Litt tilfeldig så fant vi mange kjekke bilder som har vært på hjemmesiden vår fra 2019-2022. Det gir bare et lite inntrykk, men historien om pandemi er også muligheter, pågangsmot, samhold og glede.

Grødem skole holdt åpent neste hver dag, og tilbød god opplæring til alle elever på 1.-10. trinn gjennom hele pandemien. Kos dere med noen høydepunkter!

 

Trykk på «les mer» for å se alle de kjekke bildene!

Les mer

Trafikksikkerhet

Randaberg kommune jobber alltid for at elevene skal ha en trygg skolevei. Et ledd i dette er nå gangsti som går hele veien langs P-plassen til skolen. Det gjør at elever og andre slipper å gå ut i veien for å komme til skolegården. Veldig bra!

Lusekampanje helgen 11.-13.mars

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at det til enhver tid er 1-2 prosent av barna i norske skoler og barnehager som har lus. Helgen 11.-13. mars oppfordrer vi alle foresatte til å sjekke barnet og ungdommen for lus. En felles aksjon hjelper oss å begrense dette.

Både barnet og resten av familien bør undersøkes samtidig.

Dersom det oppdages lus, bør det settes i gang behandling med det samme. I tillegg bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nærmeste venner, slik at de også kan sjekke barna og eventuelt starte behandling.

Lekser – oppfølging av politisk vedtak

Hovedutvalget for oppvekst og levekår (HOL) i Randaberg kommune vedtok 2. juni 2021 at skolene skulle ha en faglig-profesjonell diskusjon rundt tema lekser. Grødem skole synes det er bra at politikerne legger opp til faglige diskusjoner rundt tema foresatte, elever og skolen er opptatt av.

Mandag 7. mars startet vi dette arbeidet med å få faglig påfyll om hva forskning sier om tema. Lekser er et av de temaene som vi alle har en mening om, men ofte er den forankret i subjektive erfaringer. Vi ønsket derfor å sikre at vår diskusjon var faglig forankret fra starten, slik at eventuelle endringer fører til økt læring for elevene.

Fremover skal trinnene diskutere ulike problemstillinger knyttet til lekser, samt se på hva dette kan bety for Grødem skole. 22. mars vil plangruppen på skolen tar stilling til videre arbeid.

Elevrådet er også involvert i dette arbeidet, og FAU er orientert.

Å snakke om krig

Mange barn og unge synes det er skummelt at det er krig i Europa, og vi voksne har et ansvar for å snakke med dem om det som skjer, og trygge dem som er redde. Det er også viktig at vi er tydelige på at russiske barn i norske skoler ikke har skyld i krigen.

Kilde: Pixabay

På skolen ivaretar vi dette, og tar opp tema krig tilpasset elevens alder. Vi tar utgangspunkt i materiell fra utdanningsdirektoratet (det finner du her). Hvor mye tid som brukes til dette tema varierer ut fra behov i klassene.

 

Foresatte er imidlertid dere som kjenner barna best, så her er noen tips som kan være gode når du snakker med barnet ditt. Rådene er hentet fra Redd Barna.

God vinterferie!

Grødem skole ønsker alle en fin vinterferie!

En stor takk til inspektør Steinar og SFO leder Anne Tove som har klart å dekke alt fraværet vi har hatt siste ukene. Det har vært krevende, men sammen med alle fleksible kolleger har vi gitt et godt opplæringstilbud til alle elever.

Me kan få te det utroliga – i samen!

Kilde: Pixabay

SFO vil være åpen, og administrasjonen kan kontaktes hvis det er behov. 

Arbeid i skolegården og p-plass fra 2.2.22

Onsdag 2. februar begynner arbeidet med å forlenge muren mellom tribunen og trappa på P-plassen. Når arbeidet er ferdig vil det øke trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

Området nedenfor og noe av P-plassen vil bli sperret av mens arbeider pågår. Vi oppfordrer flest mulig til å ikke kjøre barna sine til skolen og ta hensyn til det pågående arbeidet.

Ta på barne/ungdommen refleks, gode klær og la de gå/sykle til skolen.

Foto: google maps

1 2 3 4 21