Retningslinjer korona

På grunn av økt smittetrykk i Norge gikk regjeringen ut med følgende oppfordring:

 • Unngå håndtrykk når du hilser
 • Hvis du er syk eller begynner å bli syk skal du holde deg hjemme selv om du har negativ koronatest. Du kan gå på jobb/skole med restsymptomer.
 • Oppretthold god hoste og håndhygiene.

Kilde Pixabay

Ut over dette er det lokale tiltak som settes inn hvis det er bekymring knyttet til korona. Skolen vil informere om dette eller du kan lese om disse på kommunen sin hjemmeside.

 

Hva skjer om et barn er smittet på skolen?

Hvis en elev på skolen får påvist korona vil elevene i klassen få en melding fra skolen. Der vil vi oppfordre alle til å ta en hurtigtest før neste skoledag, samt være ekstra påpasselige for symptomer. Hurtigtester kan hentes på Circle K i Randaberg-

Skolemiljøplan vedtatt for 2021-24

Grødem skole har nå fått ny skolemiljøplan for 2021-24. Planen er vedtatt av SU/SMU, men utarbeidet av skolen, elevråd og FAU. 

Trykk her for å komme til planen

Hensikten med skolemiljøplanen er å synliggjøre hva skolen gjør for å sikre et trygt og godt miljø. Dette arbeidet er omfattende, og det avspeiler seg i at planen også er det. Som en hjelp har skolen laget et forenklet skjema som illustrerer hva du kan gjøre hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen:

Mørk tid = refleks og lys

Mange av elevene sykler, sparker og går til skolen. Her er noen tips for å gjøre turen problemfri og trygg. Særlig nå i mørketiden så må vi be alle se at lys og refleks er på barnet eller sykkel/sparkesykkel.

 

Sikkerhet

Bruk refleks til og fra skolen. Det er mange som gjør dette, men det er en enkel måte å trygge skoleveien for alle i trafikken.

For å bruke sykkel eller sparkesykkel må barnet/ungdommen ha:

 • Hjelm (ikke på styret)
 • Refleks
 • Lys (foran og bak)

Ta gjerne en sjekk av bremser, lys, lufttrykk og generell tilstand på sykkelen o.l.

Skole og åpent samfunn

25. september åpnet Norge igjen etter lang tid med smittetiltak. For elever, foresatte og ansatte i skole betyr dette:

Generelle smittevernråd

 • Syke personer bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg
 • God hånd- og hostehygiene

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Nå som de aller fleste i den voksne befolkningen er vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine er det ikke lenger nødvendig med strenge tiltak i samfunnet, og koronavirusinfeksjon kan i økende grad håndteres som andre luftveisinfeksjoner.

Luftveisinfeksjoner smitter lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde seg hjemme idet man får de første tegn på forkjølelse eller sykdom. Barn med nyoppståtte symptomer, bør være hjemme. Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet vende tilbake til barnehage/ skole. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage/ skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. De kan komme tilbake selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis de ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver de ikke å holde seg hjemme.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Ved bekymring for barnet eller ved vedvarende symptomer bør lege kontaktes for vurdering.

 

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne. Ungdom som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør være hjemme fra skolen og ta en selvtest (antigen-hurtigtest) eller kontakte teststasjon for covid-19-test. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

SNART KAN DU KONTAKTE SKOLEHELSETJENESTEN VIA HELSENORGE.NO

Fra og med 21. september vil skolehelsetjenesten være å finne på HelseNorge.

Da kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.

Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal,  kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.

 

For ungdomsskoleelever

Aktiviteter siste ukene av skoleåret 2020/21

Sommerferien nærmer seg, men enda er det noen uker med skole. Minner her om noen av de litt større aktivitetene som skal skje:

 • 7. juni: Offentliggjøring av standpunktkarakterer og orden og oppførsel på 10. trinn
 • 8. juni: Arkologisk museum og Jernaldergården for 4. trinn og navigasjon for 7. trinn på Tungenes
 • 9. juni: 2. verdenskrig, Tungenes for 9. trinn
 • 14. juni: Standpunktkarakterer for 8. og 9. trinn
 • 15. juni: Besøke Vistnestunet, 2. trinn
 • 21. juni: Aktivitetsdag for hele skolen og vitnemålsutdeling 10. trinn
 • 22. juni: Siste skoledag, avslutning klassevis. Skoledagen slutt kl.12.15 (SFO åpner 12.15)
 • 1. juli: SFO stenger for sommeren

 

 

 

1 2 3 4 19