La bilen stå, og barna gå

Det er mange som kjører barna sine til skolen, og det gjør det utrygt for elevene. Særlig trafikk og avlevering av barn i Fjordsolveien øker risikoen for ulykker. Her er det svakere belysning, ingen avleveringssted og bilene må rygge. 

Vi må be alle om å;

 • Ikke kjør ned Fjordsolveien, men bruk avleveringssted på p-plass eller på Prix. NB! Det er ikke lov å parkere i avleveringssonen.
 • Samkjør gjerne med naboen hvis du må kjøre
 • Bruke refleks (mange elever går i sorte jakker og regntøy)
 • Vær tålmodig i trafikken. Planlegg slik at du ikke skaper farlige situasjoner
 • Husk hjelm for de som sykler

Vi ønsker alle trygge barn, så da må alle ta ansvar for at de kan være det på veien også

På bildet viser den blå streken anbefalt kjøremønster, mens rødt viser farlige områder

Bildet hentet fra Google maps

Grødem skole fortsatt på rødt nivå

I går, 10.1.21, kom det en anbefaling om at skolene kunne gå over til gult nivå for 1.-7. trinn. Politikerne på Nord-Jæren valgte å ikke endre nivået for skolene, så det betyr at ingenting endrer seg. Skolen er altså fremdeles på rødt nivå.

Når det blir endringer vet vi ikke, men vi gjør alt vi kan for å sikre en trygg og god skoledag for alle elevene uansett.

 

Er barnet sykt eller har vært sykt?

 • Ingen syke skal møte på skolen eller SFO.
  Barn/ungdom som kan vise negativ koronatest og har god allmenntilstand kan komme på skole/SFO selv om de har noe restsymptomer (noe snørr, tett nese, lett hoste). 
 • Avstandsregelen på 1 meter må overholdes der det er mulig.
 • Elevene skal vaske hender/desinfeksjon;
  • Ved ankomst av skolen
  • Før måltider
  • Etter toalettbesøk
  • Ved synlig skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis pusset nesen)
 • Host/nys i armkroken
 • Ikke håndhils eller klem.
 • Det er ikke anbefalt å bruke munnbind av ansatte eller elever.

Sosial kontakt på fritiden

Lærere har fått en del henvendelser fra foresatte som lurer på hvem elevene kan være sammen med på fritida.

Dette er ikke noe skolen skal mene noe om, vi kan bare henvise til anbefalingene fra regjeringen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-3.-januar-2021/id2826828/

Kortversjonen på dette spørsmålet er at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes.

Så håper vi fremdeles at disse tiltakene vi nå har bare vil gjelde i to uker.

Første skoledag 2021: 5. januar

Første skoledag i 2021 er 5. januar. Skolen begynner som vanlig klokken 08.15

NB! Oppdatert etter nye befalinger fra FHI 3.1.21 kl.21.30)

Alle elevene på skolen og SFO starter på rødt nivå. Dette ble besluttet av kommuneoverlegene lokalt.
Det betyr mindre kohorter og strengere krav til avstand mellom personer og grupper. Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole, så elevene skal på skolen. Mer info om gruppedeling og tiltak kommer på skolens hjemmeside og via kontaktlærerne i morgen (4.1.21).

Krav om munnbind gjelder ikke på skolen/SFO for noen.

Foreldre bes være ekstra oppmerksomme på symptomer, og holde barna hjemme hvis de har milde luftveissymptomer. Foreldre som selv er syke eller har symptomer skal ikke levere barn i barnehage og SFO.

Oppfordrer alle foresatte til å lese siste anbefalinger fra myndighetene slik at smittespredningen begrenses.

 

Gleder oss til å gi alle elever en trygg og god oppstart i 2021!

Hva gjør vi hvis det kommer smitte på skolen?

Skolen ved rektor får telefon fra smittevernkontoret/kommuneoverlege når en elev/ansatt/foresatt har testet positivt på covid 19. Ut fra informasjonen iverksettes tiltak (karantene) og informasjon gis ut til ansatte og foresatte. Informasjon fra skolen til ulike grupper foresatte blir gradert i innhold og hyppighet. 

Foresatte skal være trygge på at dere får informasjon hvis situasjonen tilsier dette. Usikkerhet og rykter kan forekomme, og da vil fravær av informasjon fra oss være et tegn på at det ikke er reell fare eller hold i dette.

 

Parallelt ved at skolen får informasjon fra kommuneoverlege, gjør vi i ledelsen en smittesporing for å vurdere nærkontakter til den/de smittede på skolen ut i fra skoletiden. I denne vurderingen er vi i tett dialog med kommuneoverlegen. Han gir informasjon om fra hvilken dato vi skal smittespore. Dette er nødvendig informasjon med tanke på når elevens symptomer startet og hvem som kan ha blitt eksponert for smitte før eleven gikk i karantene/isolering.

 

I første runde gjøres blant annet vurderinger knyttet til elevens klasse: Blant annet elevens plassering, klassekart og eksponeringstid. Til sist er det en vurdering sammen med ansatte med bakgrunn i informasjon fra elever, om de har vært i nærkontakt i friminutt i kombinasjon med nære kontakter på fritid.

 

Skolen får inn en del uoffisiell informasjon, men vi ønsker informasjonen direkte fra foreldre til den eleven det gjelder. Kontaktlærer melder videre til ledelsen.

 

Alle nærkontakter, som blir satt i karantene, får informasjon fra kommuneoverlege/smittevernkontoret med informasjon om dato for karantene, testing og hvilke retningslinjer som gjelder.

 

Minner tilslutt om FHI`s oppfordring om å redusere nærkontakter i hverdagen.

 

Takk for at dere bidrar til dugnaden!

1 2 3 4 18