TV-aksjonen Grødem maskorama

Hvem skjuler seg bak maskene?

Kanskje har du sett Maskorama på NRK? I år har Grødem skole sin egen Maskorama til inntekt for TV-aksjonen. 4 personer. 4 ukjente. 4 firgurer. Hvem er de?? Det finner vi ut hvis skolen samler inn over 50.000 kr!

Tiltak for å stoppe hærverk på sykler

I likhet med andre skoler har vi tidvis problemer med at elever ødelegger sykler som står på skolen. Noe er hærverk, men mer alvorlig er at elever skrur løs hjul eller bremser på syklene. Det er kanskje på tull, men hvis det ikke oppdages kan det føre til store skader på den som sykler.

Grødem skole har innført følgende tiltak for å forhindre dette:

 • Økt vakthold med voksen første 2 ukene av skoleåret
 • Vakthold fra 10.trinn i alle friminutt fra uke 38-40 i tillegg til voksne.

Vi ber i tillegg om at foresatte/foreldre snakker med barna sine om alvorligheten i slikt hærverk. Både for å forhindre, men og for å avdekke hvem som gjør dette. Vi kan ikke ta sjansen på at barn blir skadet.

 

Bestille skolemelk?

Hvis du ønsker at barnet ditt skal ha skolemelk må det bestilles via Skolelyst (TINE).

Ved å opprette en profil på Skolelyst.no kan du enkelt registrere barna dine, legge inn bestillinger og følge med på ordren, samt se ordrehistorikk. Du kan betale månedlig eller hele beløpet med en gang. Det koster ikke noe ekstra dersom du ønsker å betale månedlig.

Det kan ta opptil 14 dager fra bestilling til første levering så det anbefales å gjøre dette så snart som mulig.

Hva er nytt i år?

Grødem skole er i stadig utvikling, og i år har vi endret på følgende til skoleåret 2022/23 for å gi elevene et bedre tilbud:

 • Skoledagens inndeling er endret. Friminuttet mellom 4. og 5. time er tatt bort slik at det nå er en dobbeltime.
 • Morgen SFO er nå på 2 bygg på grunn av økt elevtall.
 • SFO har ukentlige leker/aktiviteter de setter opp som barn kan delta på.
 • 9. og 10.trinn har fått en «arbeidstime» onsdager 5.time slik at oppdrag/lekser og annet kan jobbes med i dagen.
 • Ungdomsskolen bruker ikke lenger anmerkning for å korrigere atferd.
 • 5.-7.trinn har ikke lenger fysisk aktivitet i starten av dagen, men fast turdag hver 6. uke.
 • Introbasen er utvidet til 2 rom på hovedbygget og to rom på ungdomsbygget grunnet økt elevmasse.
 • Skolen har og skal kjøpe inn utstyr som bidrar til at elevene får en mer praktisk og variert hverdag i de teoritunge fagene.
 • Frifotområdet er nå ferdig og vil bli benyttet i friminutt og kroppsøving.

Vi håper og tror at disse endringene vil være til glede for elevene vår!

 

Skolemelk 2022/23

Grødem skole har fra skoleåret 2022-23 valgt å overføre skolemelkbestillingen til Skolelyst®. Dette er en fleksibel løsning gjennom Tine meierier som leverer mat- og drikkeprodukter til skoler over hele landet. Det er enkelt å legge inn bestilling og sikre god og variert mat og drikke til skoledagen.

 

Ved å opprette en profil på Skolelyst.no kan du enkelt registrere barna dine, legge inn bestillinger og følge med på ordren, samt se ordrehistorikk. Du kan betale månedlig eller hele beløpet med en gang. Det koster ikke noe ekstra dersom du ønsker å betale månedlig. Det kan ta opptil 14 dager fra bestilling til første levering så det anbefales å gjøre dette så snart som mulig.

Vi starter opp med skolemelk igjen mandag 22. august.

1 2 3 4 23