høsttur 2019

I dag var alle klassene på årets høsttur. Vi gikk i nærområdet, og litt ulike steder tilpasset alder. Så i dag har vi besøkt; Foren, Randaberg vika/fjellet, Tungenes, Møllebukta og tre sverd i stein (Hafrsfjord). Flott vær og blide elever! Her er noen bilder fra turen

foreldre og skolesamarbeid

Møtetidspunktene for FAU, SU og SMU er nå satt for året:

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg):
Høst 2019: 24.9, 24.10, 28.11
Vår 2020: 6.2, 12.3, 23.4, 28.5

Klokken 17.30 – 19.00

Hvem sitter i FAU? Rektor og FAU representanter fra hver klasse

SU (Samarbeidsutvalg):
Høst 2019: 24.10 & 28.11
Vår 2020: 6.2, & 23.4

Klokken 16.30 – 17.30 (unntak når det er SMU møter, da starter møtet 17.00)

Hvem sitter i SU: FAU leder og Fau representant, politiker, Elevråd 2 stk, Ansatte (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, og klubbstyremedlem) og representant for andre ansatte) og rektor

SMU (Skolemiljøutvalget):
Høst 2019: 24.10
Vår 2020: 23.4

Klokken 16.30 – 17.00

Hvem sitter i SMU: FAU leder og Fau representant, Elevråd 3 stk, Ansatte (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, og klubbstyremedlem) og representant for andre ansatte) og rektor

Klassekontakter og FAU representanter for 2019/20 (NB listen justeres etter valg av nye nå i oppstarten av skoleåret)


lusfrikampanje

Nasjonal kampanje mot hodelus 2019 er helgen 30. august – 1. september. Problemene med hodelus, i barnas miljø, de senere år vist seg å bli større. I 2008 ble det kjøpt medikamenter mot hodelus for nesten 20 millioner kroner, mens vi nå ser en trist statistikk som har gått rett til værs. Det selges 60 % flere forpakninger av lusemidler nå enn i 2010.

Flere tenåringer og voksne opplever nærkontakt med dyrene, som tidligere var størst problem blant mindre barn.
Vi oppfordrer derfor spesielt ungdomsskoler til å engasjere seg i kampen mot hodelusa. Når foreldre/foresatte, i alle kommuner, har fokus på lusesjekk samtidig vil eventuelle smittede personer bli behandlet i samme tidsperiode. Dette vil medføre at bestanden av hodelus reduseres drastisk, faren for gjensmitte blir betydelig mindre.

Dersom foreldre med barn i barnehager og på skoler har en fast helg hvor de blir minnet om lusesjekk, vil det også bli lettere å snakke om lus og dele erfaringer.
Det er foreldre/foresattes ansvar at barn som møter i barnehager og på skoler mandag 2. september skal være fri for hodelus.

Det nytter ikke å bekjempe hodelusa alene!

Informasjon og tillatelser 2019/20

Hvert år skal foresatte og elever informeres om skolens reglement og retningslinjer. Dette gjøres i klasserommene for elevene, men for foresatte sendes det hjem elektronisk på mail. Det er viktig at heftet leses.

Bakerst i heftet ligger et skjema som på 1., 5. og 8. trinn skal returneres til skolen. Det samme gjelder for nye elever ved skolen. Skjema får elevene med seg fra læreren, og skal returneres til kontaktlærer med signatur.

Her kan du se informasjonsheftene som er sendt hjem

sommerles

Vi oppfordret før sommeren til deltakelse i kampanjen «Sommerles», og det er svært gledelige tall vi nå har fått. 1 av 4 elever fra 1.-7.trinn har deltatt, noe som er knall bra! Biblioteket i Randaberg forteller og om godt besøk i sommer.

Kjekt at så mange har lest i sommer – og takk til alle foresatte som har oppmuntret til dette

P.S. Det er lov å lese også når skoleåret er startet 😉

trafikk rundt skolen

Det er mange som kjører barna sine til skolen, og det gjør det utrygt for elevene. Særlig trafikk og avlevering av barn i Fjordsolveien øker risikoen for ulykker. Her er det svakere belysning, ingen avleveringssted og bilene må rygge. 

Vi må be alle om å;

  • Ikke kjør ned Fjordsolveien, men bruk avleveringssted på p-plass. NB! Det er ikke lov å parkere i avleveringssonen.
  • Samkjør gjerne med naboen hvis du må kjøre
  • Bruke refleks (mange elever går i sorte jakker og regntøy)
  • Vær tålmodig i trafikken. Planlegg slik at du ikke skaper farlige situasjoner
  • Husk hjelm for de som sykler

Vi ønsker alle trygge barn, så da må alle ta ansvar for at de kan være det på veien også


På bildet viser den blå streken anbefalt kjøremønster, mens rødt viser farlige områder

Hentet fra google maps

bestilling av Melk skoleår 2019/20

Skolen tilbyr skolemelkordning som gjelder for hele skoleåret (180 dager). Elevene går på skolen 190 dager, men mister noen dager med melk pga ferier o.l. Bestilling gjøres via lenke du har mottatt på sms fra skolen. Hvis du ikke har fått denne – ta kontakt.

Vanlig lettmelk koster 1080kr og kakaomelk 1530kr. De som ønsker å delta i ordningen betaler beløpet til konto: 3260.10.16000. Husk å merke betalingen med: ELEVENS NAVN, KLASSE + 16152 230

Elevene som bestiller skolemelk får fra tirsdag 20. august.

God sommer!

Takker alle foresatte, lærere, andre voksne på skolen, og ikke minst elevene for ett fint skoleår, og ønsker dere alle en god sommer!

En fin og nyttig aktivitet å ta med seg inn i sommeren, er å lese. «Lesemuskelen» er en ferskvare som må trenes og holdes ved like. I Stavanger Aftenblad kunne vi lese at de som ikke leser i sommer kan risikere å rykke tilbake til nivået de var rundt påsketider. Kanskje, kanskje ikke kan vi tenke – men hvorfor ta sjansen når lesing er gøy!
Sommmerles er en kjekk konkurranse vi oppmuntrer til at alle elever deltar på. Sjekk det ut på www.sommerles.no

Skolestart: Mandag 19. august 2019
1. trinn: Møter klokken 09.30 og er ferdig klokken 11.00
2. til og med 10. trinn har vanlig skoledag (start 08.15)

Trenger du å kontakte skolen før skolestart? Trykk her for kontaktinfo

Rektor Sten takker av elevene for siste gang

Velkommen til grillfest

FAU arrangerer sammen med skolen den årlige grillfesten for elever og foresatte, torsdag 13. juni kl 17.00 – ca 18.30

FAU selger grillmat, kaffe og kaker til inntekt for FAU-arbeidet, mens skolen tar seg av underholdningsinnslag ved elever. I tillegg blir det boksalg i mediateket på mellomtrinnet. Her kan du gjøre gode bokkjøp for en svært rimelig penge. Bøkene selges for 5 kr stk, eller 30 kr for et bærenett. Kun kontant betaling.

Foreløpig ser værmeldingen for dagen fin ut, men dersom været slår seg vrang vil arrangementet bli flyttet innendørs.

Kilde: Pixabay


1 2 3 4 11