5.-10. tr. Elevundersøkelse

Tiden har kommet for årets Elevundersøkelse. Det er en viktig undersøkelse der hver enkelt elev på 5. – 10. trinn får si hvordan han/hun har det på skolen. Her kan du lese mer om de ulike undersøkelsene.

7. og 10. trinn

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn og 10. trinn.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet. 

5., 6., 8. og 9. trinn

Elevene på 5., 6., 8. og 9. trinn vil ta en internundersøkelse basert på noen spørsmål fra Elevundersøkelsen. Denne er også anonym. Det er en enklere undersøkelse, men som har større fokus på trygt og godt miljø. I forhold til oppfølging av klassene er denne viktig for oss.

1.-4. trinn

1.-4. trinn har allerede tatt «Trivselsesundersøkelsen». Den er ikke anonym, og gir foresatte en mulighet til å svare sammen med barnet sitt.


Publisert

i

, , , , ,

av

Stikkord: