8.-10.tr: Psykisk helse i fokus 7.november

7. november stenger vi ungdomsskolebygget for at alle lærerne og miljøterapeut kan gå på kurs «Alle har en psykisk helse» arrangert av schiozfrenidagene i Stavanger. Ungdoms psykiske helse er i fokus og mye omtalt i media. Det er ut fra det vi vet reelt at flere ungdommer strever med uhelse nå enn før. Skole skal imøtekomme dette behovet på en slik måte at også elever som strever kan få sosialt og faglig utbytte. Det gjør vi ikke alene, men for å klare dette må vi ha kompetanse.

Hva betyr det i praksis?

  • Elevene på ungdomstrinnet får hjemmeskole tirsdag 7.11.23.
  • En uke før, 1.11.23, får elevene ut et opplegg de skal følge denne dagen.
  • Opplegget skal være tilpasset slik at elevene kan løse dette alene, eller sammen med andre elever.
  • Når elevene har fått opplegget må foresatte og eleven vurdere om det er behov for fysisk oppmøte på skolen. Dette må skolen få vite senest fredag 3.11, slik at vi kan organisere dette.

Alle har en psykisk helse, og dette er alle sitt ansvar å skape et inkluderende miljø.


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: