Introbasen

Introbasen i Randaberg kommune har ansvar for grunnleggende norskopplæring for flerspråklige barn, etter enkeltvedtak. Dette tilbudet er lagt til Grødem skole. Vi har i dag 3 avdelinger der barna blir fordelt ut fra alder og språklig nivå.

Målet for opplæringen i Introbasen er at elevene skal lære seg nok norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Det følger av premissene for  norskopplæringen at Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som bare skal nyttes til elevene blir i stand til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. I utgangspunktet underviser Introbasen ikke etter øvrige læreplaner for andre fag. Undervisningen blir imidlertid tilpasset elevgruppen ut fra alder og førkompetanse i forhold til språk og andre fagområder. Læreplanen er nivåbasert, aldersuavhengig og gjelder ved ulike aldre og erfaringsbakgrunn.

Elevene blir flyttet fra Introbasen til hjemmeskolen etter ca 12 uker. De skal fremdeles ha opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk (GNO), men på hjemmeskolen. Klassetilhørighet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved behov kan eleven plasseres på et lavere årstrinn enn alder tilsier, for å kunne tilegne seg mest mulig kompetanse i flere fag. Hjemmeskolen og Introbasen vurderer dette.  Både sosiale og faglige hensyn må vektlegges.

Opplæring i introbasen

  • Elevenes oppholdstid i Introbasen kan variere fra 3 måneder til 1 år, alt etter behov. Ved særskilte behov kan eleven gå på Introbasen i inntil to år.
  • De første 12 ukene er elevene kun på Introbasen.
  • Elevene skal etter ca 12 uker starte en dag i uken i den klassen elevene skal gå i etter at de er ferdige på Introbasen. Denne dagen bestemmes sammen med hjemmeskolen.

Leder for Introbasen: Heidi-Merete Huagstad Ueland


Publisert

i

av

Stikkord: