Mye aktivitet = bedre trivsel

Ledighet er roten til alt ond, er det et ordtak som sier. I skolesammenheng stemmer dette når elevene ikke har noe å gjøre i friminuttene. Vi vet at lav aktivitet gir mer uønsket atferd. Vi har derfor tatt en del grep for å gi barn og ungdom mulighet til aktivitet. Valget om å være aktiv tar de selv. I dag tok mange et aktivt valg, så her kan du se bilder fra noe av det som foregikk i skolegården

Hva kan elevene finne på i skolegården?

  • Trivselsleder (TL): musikk og dans i skolegården
  • Trivselsleder (TL): låne utstyr eller bli med på leker/aktiviteter
  • Trivselsleder (TL): Gym-Gøy for 1. klasse i gymsalen
  • Fotball og stikkball: Alle klassene har fått dette til fri bruk
  • Bruk av uteområder, lekestativ og Frifotområdet (fotball o.l.)
  • Snakke sammen og nyte livet

I tillegg til aktivitet vet vi at synlige vakter er viktig for et trygt skolemiljø. Voksne har derfor på seg vester og er tilgjengelig ved behov. Når vi ser noe som ikke er bra, så griper vi inn. Og så vet vi at det meste av negativ atferd skjer der det ikke er voksne, men da skal elevene vite hvor de skal gå for hjelp. Disse tiltakene er dokumenter gjennom forskning på hva som hjelper for å gi et trygt miljø.


av

Stikkord: