Trafikksikkerhet – vårt felles ansvar

På Grødem skole er det nå ca 600 barn skal til og fra skolen hver dag. Det gjør at det er en god blanding av gående, syklende og andre transportmidler som konkurrerer om plassen på veien. Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei er å redusere antall biler på veien. Her er noen råd vi ønsker foresatte skal følge:

La bilen stå

  • August/september er på grunn av været en fin tid å trene barna på å gå/sykle til skolen. Følg dem på veien eller lag «gå til skolen grupper» slik at de blir trygge før vinteren. Lurt å øve de på en rute, slik at du lett kan finne barnet ditt om det er noe
  • Hvis du må kjøre ta hensyn på P-plass og der det er kryssende trafikk. Drop-sonen på P-plass kan ikke benyttes hvis du følger barnet inn på skolen. Da ber vi foresatte om å parkere på Rema/Grødem kirken og følge barne derfra.

Hjelm og sikkert transportmiddel

  • Husk hjelm på sykkel/sparkesykkel/el-ting, se deg for når du går og ta ekstra hensyn til de yngste barna.
  • Sjekk det tekniske, og da særlig bremser og lys.

av

Stikkord: