10.tr. Standpunkt og eksamen

Her har vi samlet det viktigste som dere på 10. trinn trenger inn mot eksamen og standpunktvurderingen (Vitnemål).

Eksamen: (skriftlig)

12.mai: Kunngjøring av eksamenstrekk (elevene får vite hva de kommer opp i skriftlig eksamen)
Alle elever kommer opp i norsk, engelsk eller matematikk. Datoene som følger avhenger av hvilket fag de trekkes ut i.

Matematikk: eksamen 22.mai
Engelsk Forberedelse 22. mai og eksamensdag 23. mai
Norsk: Forberedelse 23. mai og eksamen 24. (hovedmål) og 25 mai (sidemål)

På bakgrunn av utviklingen av nye nettbaserte verktøy som ChatGPT stenger vi inntil videre for åpent internett til eksamen. Tilgangen vil nå være regulert til et utvalg nettressurser som i andre fag.

Hvis eleven blir syk må han/hun ha legeattest for å få godkjent fravær.
Søknad om utvidet tid leveres i god til til skolen (hvis ikke allerede det er gjort)
Sensur på eksamen gjøres mellom 19.-21. juni. Når eleven får karakteren er det 10 dagers klagerett.
Plagiat: Bruker elevene tekst og annet uten å oppgi kilde regnes det som plagiat. Dette ses da bort fra i vurderingen av eksamen.

Juks: All form for kommunikasjon regnes som juks. Dette blir vurdert av rektor, og hvis eleven tas i juks vil eksamen settes til karakter 0.

Eksamen: (muntlig)

13. juni: Informasjon om eksamenstrekk (Alle elevene kommer opp i et fag.)
14. juni: Elevene får tema de skal forberede
15. juni: Eksamensdagen

Sensur faller samme dag (rett etter eksamen). Eleven har da klagerett i forhold til formelle feil, men ikke til karakter. Klagefrist er 10 dager.

Hvis eleven blir syk må han/hun ha legeattest for å få godkjent fravær.

Plagiat: Bruker elevene tekst og annet uten å oppgi kilde regnes det som plagiat. Dette ses da bort fra i vurderingen av eksamen.

Juks: All form for kommunikasjon regnes som juks. Dette blir vurdert av rektor, og hvis eleven tas i juks vil eksamen settes til karakter 0.

Standpunktkarakterer (Vitnemål)

4. juni får elevene i Randabergsskolen sine standpunktkarakterer utdelt. Det er disse karakterene de søker inntak på videregående skole med.

Det er 10 dager klagefrist på standpunkt.


Publisert

i

av

Stikkord: