Samtykker fra foresatte – nå digitalt

På noen områder må skolen ha samtykke fra foresatte. Tidligere har vi innhentet disse via skjema på ark, men nå er dette overført til Visma. Vi ber alle foresatte (unntak 10. trinn) gå inn på Visma for å svare på dette.

NB! Du kan bare svare på samtykkene hvis du går inn på Visma via nett (ikke app).

Nettadresse: https://skole.visma.com/randaberg

Skolen ber om samtykke til:

  • Delta på skolegudstjeneste
  • Bilde av barnet på skolens hjemmeside
  • Delta i utendørs svømming
  • Kjøre i privatbil i skoletiden
  • Være igjen i sentrum av Stavanger etter ekskursjoner
  • Trekke 10 dager fravær fra vitnemålet (Retningslinjer udir)