10.tr – Trinnet stoppet hærverk

På grunn av hæverk fra enkeltelever mot syklene på skolen fikk 10. trinn oppgaven å passe på at ingen drev hærverk. I tillegg til voksne vakter var de med ute i friminuttene. Effekten har vært god, og ingen har rapportert om hærverk eller annet. Vi takker 10. trinn, og håper at dette nå er stoppet.

 


Publisert

i

av

Stikkord: