Nye 1. klasse: Velkommen til «Bli kjent» kveld 2. juni

Dere inviteres til ”Bli kjent”- kveld onsdag 2. juni.2021 

Oppmøte: Utenfor Musikksalen/Aulaen.

Bildet fra Pixabay

Inngangen ligger på sjøsiden av skolen – i hovedbygget.

 

Det blir et annerledes møte med nye 1.klasse denne gangen, men vi er glade for å kunne ta imot dere for et kort besøk. For at vi skal kunne ivareta smittevern, så må vi be dere følge disse retningslinjene: 

 

 • Hver elev kan bare ta med seg en forelder.
 • Utenfor og i aulaen må dere holde 1 meters avstand til andre.
 • Vask hender før dere drar hjemmefra.
 • Før og etter møtet vil dere måtte sprite hendene.
 • Sitt på anviste plasser i aulaen (benkene der det ikke er sperrebånd)
 • Møt presist og til oppsatt tidspunkt:
  • 1A kontaktlærer Sondre Edland møter klokken 16.30
  • 1B kontaktlærer Ragnhild Eltervåg møter klokken 17.15
  • 1C kontaktlærer Inger Johanne Goa møter klokken 18.00
 • Hver klasse får 30 minutter i aulaen med lærere, ledelsen og SFO.

 

Det blir foreldremøte for skole og SFO etter skolestart høsten 2021. Mer informasjon kommer om dette. 

 

Klassesammensetning

Ny skole, og nye klasser er alltid spennende. Vi håper dere foreldre tar godt imot klasselistene, og snakker med barna deres om alt det positive med skole. De vil bli tatt vel imot i gode klasser sammen med mange andre kjekke barn og trygge, dyktige, varme voksne. Overgangen fra barnehage til skole skal vi sammen gjøre god. “Me kan få til det utroliga – i samen”

 

Klasselister er sendt ut via Visma og mail.

 

 

 

 

Nye 1. trinn 2021/22 – Velkommen til Grødem skole

Til nye elever og foresatte !                                    

Vi ønsker dere hjertelig velkommen ved Grødem skole fra høsten 2021.

Det vil begynne ca 50 elever på 1.trinn ved Grødem skole neste skoleår.

Det betyr 3 klasser i størrelse 16-17 elever.

 

Vi gleder oss til å møte dere. Det blir ikke helt ennå, men vi håper å møtes til Bli-kjent dag i begynnelsen av juni. Onsdag 2.juni fra 17-18 har vi satt av til dette møtet.

Før det må vi få noen opplysninger om barnet som skal begynne på skolen:

Skjemaet fyller du ut enten digitalt eller via papirskjema:

Frist for innlevering er 19.februar.   

Når vi har fått inn info fra dere vil skolen sette sammen klasser med omtrent like mange jenter og gutter, med noen fra nærområdet og klasser som blir gode å lære i og være i.

Siste uka i mai vil dere få et brev fra oss der det står mer om Bli-kjent dagen. Det følger også med en klasseliste med navn på alle elevene i klassen. Dere kjenner nok noen på lista, og kan bruke sommeren til å bli kjent med flere som bor i nabolaget. Ta dere gjerne en tur opp til skolen og bli kjent med uteområdene våre, eller gå en digital runde  om du vil (trykk på lenken, og slipp Googlemannen for å gå inn og ut av skolen)

I august er det heldags-SFO før skolestart. De som går der vil få god kjennskap til både inne og uteområdet på skolen, og bli kjent med de samme assistenter/fagarbeidere som også skal arbeide på 1.trinn. Dere vil få tilsendt informasjon om SFO i begynnelsen av mars.

På grunn av usikkerhet knyttet til korona har vi valgt å ikke ha oppmøte med innskriving, men vi har fortsatt de samme overføringsmøtene med barnehagene og PPT. Det vil sikre oss info om barnet. Hvis du som foresatt kjenner at det er opplysninger du ønsker å gi oss, er du velkommen til å ta kontakt. Fint om dette skjer innen april.