Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er på Harestad skole til følgende tider:

1. – 4. trinn Mandag 12:00 – 15:00
Onsdag 08:30 – 15:00
Torsdag 08:30 – 15:00
Fredag 08:30 – 15:00
5. – 7. trinn Mandag 12.00 – 15:00
Tirsdag 08:30 – 15:00
Onsdag 08.30 – 15.00
8. – 10. trinn Mandag 12:00 – 15:00
Tirsdag 08:30 – 15:30
Onsdag 08.30 – 15.00

Telefon: 45 87 72 70. Andre tider kan Randaberg helsestasjon kontaktes per telefon: 51414270 og per epost :

Helsesykepleier 1. – 5. trinn allaug.ulevag.oksum@randaberg.kommune.no
Kontortlf: 45 87 72 70
Helsesykepleier 6. – 10. trinn

kristin.gaulen@randaberg.kommune.no

Kontortlf: 45 87 72 72

mm,m,m,m,

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Helsesykepleier har taushetsplikt. Aktuelle problemstillinger/tema kan være:

  • trivsel
  • klassemiljø
  • når eleven ikke vil eller gruer seg for å gå på skolen
  • mobbing
  • uro og konsentrasjonsproblemer
  • grensesetting
  • pubertet
  • prevensjon
  • syn, hørsel, høyde, vekt, søvnvansker, trivsel, sengevæting, hodepinge, magesmerter og andre «vonter».

I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten et fast program på de ulike klassetrinnene som er fastsatt i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonens- og skolehelsetjenesten (av 3. april 2003 nr. 450). Helsestasjon for ungdom mellom 13 – 20 år. Åpent mandager 14.00 – 16.30. Torvmyrveien 4. Tlf: 51414270 Velkommen til helsesykepleieren!