Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er på Harestad skole til følgende tider:

1.-2. trinn Mandag 08:30 – 15:00
Tirsdag 08:30 – 15:00
3.-4. trinn Onsdag 08:30 – 15:00
Torsdag 08:30 – 15:00
5. – 10. trinn Mandag 08.30 – 15:00
Tirsdag 08:30 – 15:00
Onsdag 08:30 – 15:00
Torsdag 08:30 – 15:00

Noen mandager blir brukt til møter, så helsesykepleier er ikke alltid tilstede hele mandagen.

Helsesykepleier 1.-2. trinn astrid.haraldseid@randaberg.kommune.no
Kontortelefon: 458 77 276
Helsesykepleier 3.-4. trinn bente.vistnes.oven@randaberg.kommune.no
Kontortelefon: 458 77 279

Bestill time her.

Helsesykepleier 5.-10. trinn kristin.gaulen@randaberg.kommune.no
Kontortelefon: 45 87 72 72
mm,m,m,m,

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Helsesykepleier har taushetsplikt. Aktuelle problemstillinger/tema kan være:

  • trivsel
  • klassemiljø
  • når eleven ikke vil eller gruer seg for å gå på skolen
  • mobbing
  • uro og konsentrasjonsproblemer
  • grensesetting
  • pubertet
  • prevensjon
  • syn, hørsel, høyde, vekt, søvnvansker, trivsel, sengevæting, hodepinge, magesmerter og andre «vonter».

I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten et fast program på de ulike klassetrinnene som er fastsatt i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonens- og skolehelsetjenesten (av 3. april 2003 nr. 450). Helsestasjon for ungdom mellom 13 – 20 år. Åpent mandager 14.00 – 16.30. Torvmyrveien 4. Tlf: 51414270 Velkommen til helsesykepleieren!