Nasjonale prøver 5.,8. og 9.trinn

Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning tas årlig på 5., 8. og 9. trinn (9.trinn har ikke engelsk). Kartleggingen tas tidlig på høsten, så det er viktig at elevene og foresatte er forberedt på dette. På Harestad skole tar de fleste elevene prøvene, men det er mulig å søke om fritak. Her kan du lese mer om Nasjonale prøver

Hva er nasjonale prøver?
Dette er det Utdanningsdirektoratet skriver om det

Hva bruker vi på skolen resultatene til?
Harestad skole bruker resultatene til oppfølging og hjelp til enkeltelever, men også inn i klasser, trinn og for systemarbeidet på skolen.

Kan du få fritak?
Vi på Harestad ønsker at alle tar prøvene. Så lenge at eleven gjør sitt beste, så gir det god informasjon for videre oppfølging. Elever som trenger noe mer støtte eller hjelp får det innenfor de retningslinjene som er gitt. Blir det for krevende, så avbryter vi. Det går helt fint. De gruppene som kan søke om fritak er elever som har spesialundervisning eller har rett på særskilt norskopplæring.

Øver vi på nasjonale prøver?
Det gjør vi selvsagt. Vi ønsker at elevene skal kjenne oppgaveformen og hvilke type spørsmål de kan møte. Det gjør vi for å dempe stress, men også at vi da kan kartlegge riktig kompetanse. Vi øver ikke for å øke elevene sine resultater. Her er eksempeloppgaver elevene øver på.


Publisert

i

av

Stikkord: