Skolestart Harestad skole

Torsdag 17. august er første skoledag på Harestad skole. Vi gleder oss til å se alle igjen!

2. til 10. trinn

Skolen starter 08.15 (vanlig tid) for mellomtrinnet og 8.30 for ungdomstrinnet og elevene går full dag (13.30 for mellomtrinnet og 13.55 for ungdomstrinnet). Etter skoleslutt er det SFO for 1.-4.trinn.

1.trinn

1.trinn møter ved grusbanen i skolegården 09.00. Alle elever har full skoledag. Etter skoleslutt er det SFO for de som har det.

Rektor, lærere og kjente fra SFO møter elevene. Etter at rektor har ønsket velkommen, blir klassene ropt opp og elevene går til klasserommet med lærer.

Vi minner om at SFO har planleggingsdag mandag 14., tirsdag 15. og onsdag 16. august.

Foresatte inviteres til kaffe og drøs i Varen etter at elevene har startet dagen. Det vil være kort info fra rektor og SFO-leder og mulighet for å snakke sammen med andre foreldre.

Velkommen til nye og gamle elever!


Publisert

i

av

Stikkord: