Fellessamling av trinn 1, fredag 11. november!!

Endelig så var det 1. trinnet sin tur til å synge ut på scenen.
Både elever og voksne var veldig spente. 🙂
Publikum fikk høre elevene synge norske og engelske sanger for full hals.
Bra jobba alle sammen! 😀

Hei Verden!

Fredag 4.november var det tid for den store aksjonsdagen. I år samlet elevene inn penger til Hei Verden sitt prosjekt i Bangladesh. Tradisjonen tro sto 5.-7.trinn for aktivitetene og 1.-4.trinn var på besøk. Mange foresatte, besteforeldre og andre var innom. I etterkant av aksjonsdagen kan vi, sammen med 8.-10. trinn, sende 65 000 kr til Hei Verden.

.img_2777 img_2746 img_2730 img_2741 img_2728 img_2758 img_2772 img_2761 img_2749 img_2770

1 20 21 22 23 24 26