Progresjon nye Harestad skole

Vi nærmer oss med stormskritt flytting til nytt skolebygg for mellomtrinn og ungdomstrinn. Fra 18. august skal vi etter planen starte skoleåret 2017-2018 i flunkende nye lokaler.Byggeledelsen forteller om at progresjon og fremdrift i hovedsak er i rute,men at de nok trenger sommeren fullt ut for å ferdigstille skoledelen av bygget til skolestart. Kulturscenen vil neppe være klar før den offisielle åpningen i september. Mer info vil bli gitt i FAU møtet den 11. mai, for deretter å legges på hjemmesiden til øvrige foresatte og interesserte.Byggetrinn to som skal bli det nye barnetrinnsbygget, er under full planlegging. Det kommer parallelt med Kulturscenen,til venstre i bildet.Planlagt ferdigstillelse vil være høsten 2020.Vi gleder oss !!

Måling på menyen!!

Måling på menyen for 1. trinnet.
Vi kastet ball og målte lengden med hoppetau.
Vi kastet erteposer baklengs og målte med brusflasker.
Vi hoppet lengde og målte med skritt.

Mange gode uteaktiviteter og engasjerte barn på grusbanen ved skateparken.
Skateparken fikk vi også tid til å utforske.
Alle smilte i kapp med sola. 😀

Les mer

Entreprenørskap i mat og helse!

 

Denne uka har 9. trinn entreprenørskap i mat og helse, og de får prøvd seg som gründere i liten målestokk ved å selge egenutviklede småretter i kantina. Det er om å gjøre å få budsjettet til å gå rundt, og helst få inn litt overskudd, som i så fall går til klassekassene. Elevene har vært veldig engasjerte, og de viser stor kreativitet. Salget har gått strålende, og vi er imponert over alt det gode de har laget.

 

 

 

God innsats i Landsbyløpet!

Søndag 23. april var mer enn 60 av elevene våre på ungdomstrinnet med på Landsbyløpet. De fleste elevene som stilte opp har valgfaget Fysisk aktivitet og helse, og dette løpet har vi trent fram mot og gledet oss til dette semesteret. Elevene kunne velge mellom 5 eller 10 km, og det var en fornøyd gjeng som viste igjen i Arena. Det kom skryt fra arrangøren at vi har mange spreke elever, som imponerte i løypene.

Vi er glade for at skolen sponser oss, og nå har dette løpet blitt en tradisjon som vi håper vi kan være med på i årene som kommer.

Takk til alle dere spreke elever som deltok og representerte Harestad skole på en så fin måte!

 

 

 

 


 

INFORMASJONSMØTE

Torsdag 27/4 kl 1730 blir det informasjonsmøte i kantina for foresatte til de elevene som begynner i 8. klasse til høsten.

Vi går bl.a. gjennom

  • Valgfag
  • Språkvalg
  • Vurdering
  • Karriereveiledning
  • Leirskole
  • Informasjonsrutiner

Det blir selvsagt anledning til å stille spørsmål. Elevene vil få skjema for valg av språk og valgfag så snart som mulig etter dette møtet.

Påskeeggkoking

5.trinn har vært på tur til Vistestranda. Der ble det kokt påskeegg, som selvfølgelig var gule. Mange nyttet også sjansen til å steike pølser på bålet. Ellers var det stor aktivitet både i skogen og nede ved sjøen. Noen lurte på om vi skal gjøre dette neste år også. Det tar vi som et tegn på at turen var kjekk.

 

      

1 16 17 18 19 20 28