INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIKTIGE OPPLYSNINGER OM INNTAKET TIL V.G. SKOLE 

 

Hvordan ta imot elevplassen i videregående skole:

 

Ordinært.

Etter at inntaket er kjørt, vil du ca. 5.juli få melding om dette direkte via SMS og/eller e-post. Svarfristen din vil da være senest 10 dager fra mottatt svar, ca. 15.juli. 

2.-inntaket skal være klart ca. 22. juli med kort svarfrist. .

 

Meldingen / e-posten vil gi informasjon om at inntaket er klart. Du da logge deg på 

www.vigo.no  og gi svar med  MinID slik du gjorde  da du søkte *)

Klikk på ikonet til venstre. Da må du ha personnummer og det passordet du laget ved første gangs innlogging og mobilen klar.

For sikkerhets skyld bør du teste dette i god tid før ferien, fordi en del nok har glemt passordet sitt.

 

*) NB! Dersom du ikke logget deg inn med fødselsnummer, mobilnummer og laget et personlig passord,må du sjekke om du fortsatt har brevet fra MinID med PIN-kodene.

Hvis ikke du kan finne det, kan du bestille nytt ved å ta kontakt med brukerstøtte på

telefon 800 30 300 eller sende mail til minid@difi.no.  Det tar ca 1-2 uke før du får 

et nytt PIN-kodebrev. Derfor bør du gjøre dette før sommerferien!

Uansett bør du ha PIN-kodene i reserve dersom det skulle være noe galt med mobilen din. 

             HUSK! Du skal også bruke PIN-kodene når du skal søke videre skoleplass neste skoleår.

 

Får du ikke melding, må du likevel logge deg inn på www.vigo.no den 5.juli. Dersom  du ikke svarer innen fristen, vil du få tilsendt  purring med melding om å svare omgående. Hvis du da ikke svarer med en gang,  vil du miste tilbudet om skoleplass og ventelisteplass.

 

Alle må svare uansett om skolen er privat eller fylkeskommunal. Det gjelder også for de som allerede i mai og juni har fått bekreftet plass på private videregående skoler.

 

Du kan svare JA til plassen du får eller du kan svare JA til plassen, men at du ønsker å stå på venteliste til et høyere ønske dersom du ikke har fått førsteønsket ditt oppfylt. Svarer du NEI, betyr et nei, nei til videregående skole og nei til fortsatt å stå på venteliste, og du står uten skoleplass til neste år.