Nytt trafikkmønster i Torvmyrveien

Vi har i dag mottatt følgende melding fra Rogaland fylkesskommune om endringer i trafikkmønster som berører skoleveien til elevene våre:

Under arbeidene med nye gangstier langs Torvmyrveien har entreprenøren behov for å sperre av den gamle gangstien mellom kirka og Randaberg Arena. Gangstien er sperret med gjerder, og vi ber alle som går og sykler om å følge skilting og benytte nytt gangfelt som er opparbeidet på motsatt side av veien.

Vi har markert nye gangfelt med skilter og veioppmerking og tilrettelagt for kryssing av veien ved Solbakken barnehage og mellom kirka og den nye bussholdeplassen.

Vennligst følg nytt mønster, for egen og arbeiderenes sikkerhet.