UNGDATA

Spørreundersøkelsen Ungdata i Randaberg gjennomføres blant elever i 8. – 10. klasse. Vi skal gjennomføre i løpet av perioden uke 10 til 13. Tidligere har kommunen gjennomført denne undersøkelsen i 2010, 2013, 2013 og 2019.

 

Vi ønsker at alle skal delta, men det er ikke obligatorisk. Foreldre/foresatte bestemmer om egne barn skal delta eller ikke. Dersom du vil at ditt barn skal delta, trenger du ikke foreta deg noe. Skulle du av en eller annen grunn ønske at barnet ditt ikke deltar, må du gi beskjed til skolen v/kontaktlærer før undersøkelsen starter.

Mer informasjon finner du her.