Testing i skole utgår

Mangel på hurtigtester gjør at testing i skoler og barnehager avsluttes fra fredag 28. januar. Dette er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Kraftig smitteøkning den siste uka, samtidig som kommunen får levert mindre hurtigtester enn først antatt, gjør at vi ikke har tilstrekkelig antall hurtigtester. Ved mangel på hurtigtester har Helsedirektoratet bedt kommunene om å nedprioritere testing i skoler og barnehager, og det er det vi nå gjør, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning

Fortsett med å være oppmerksom på symptomer, og bruk kun hurtigtester ved behov.

Skolen vil ikke lenge melde om smitte i klasser. Er eleven borte grunnet sykdom, meldes dette på vanlig måte til kontaktlærere i Visma.

Pandemien vil trolig fortsatt kunne gi skolen utfordringer med høyt sykefravær, og vi gjør dere oppmerksomme på at dette til tider kan påvirke tilbudet. Vi takker for godt samarbeid i en krevende tid!