Oppdatert informasjon fra FHI og kommunen om barn i skolealder

Regler og tiltak rundt Corona oppdateres og justeres som kjent i tråd med at smittebildet endres. Dette gjelder pr nå ved skolene i Randaberg:

Dersom elever ved skolen tester positivt for Covid ber vi om at foresatte tar kontakt med skolen via kontaktlærer med informasjon om når eleven testet positivt. Skolen vil så orientere foresatte på samme trinn om at elevene anbefales å testes. Vi minner om at det er FHI som til enhver tid er styrende for de anbefalinger kommunen og skolen gir. Her finner dere informasjon om hvordan barn under 18 år skal forholde seg som øvrig nærkontakt: 

Barn i skolealder opp til 18 år og elever i videregående skole anbefales test dag 3 og dag 7 etter kontakten (hurtigtest eller PCR) (…) Foresatte bestemmer om barn skal testes.