Nasjonale prøver 5., 8. og 9.trinn

Nasjonale prøver gjennomføres årlig på 5., 8. og 9.trinn. I år gjennomføres prøvene i perioden uke 36 – 39. Her er link til hva Utdanningdirektoratet skriver om nasjonale prøver.

Informasjon og dato for gjennomføring kommer på ukeplan.