Nyttig info ved skolestart

Nå er lærerne i full gang med planlegging av første skoledag, og dagene deretter.  Vi gleder oss masse til å treffe elevene igjen.

Vi starter der vi sluttet, med fleksibel skolestart, tildelte områder i friminuttene og ikke minst, fokus på FHIs tre viktigste råd:

1)Syke personer blir hjemme, god hygiene og begrenset kontakt.

Dette fungerte fint før sommeren , og vi tror det vil gå enda bedre nå.  Vi ønsker at dere snakker med barna deres om dette før torsdag.  I tillegg ber vi om at elevene kommer til skolen like før oppstart, slik at vi slipper store grupper av barn utenfor skolen.