BESØKSDAGEN PÅ HARESTAD SKOLE 28/5 er AVLYST

Vi kommer tilbake til hvordan vi vil gjennomføre dette i et eget brev. Informasjonen blir sendt fra skolen sammen med klasselistene i løpet av uke 22.