Skoleskyss

Foresatte til barn som har tilbud om skoleskyss bes lese innlegget under.

Myndighetene har nå utgitt smittevernveiledere for skolene. I smittevernveilederne er det og gitt føringer for skoleskyssen.

https://www.fhi.no/contentassets/2210f502c24e4a81b496c1eadd806415/veileder-skoletrinn-1-7.pdf Skoleskyss, se side 14 i veileder

https://www.fhi.no/contentassets/8fe48d60238c47709d52cf2ad6cd527d/veileder-for-ungdomskole-og-videregaende-skole.pdf Skoleskyss, se side 13 i veileder

I tillegg til avstandskravet på en meter i buss er det viktig å merke seg:

  • Sjåførene ikke har anledning/kapasitet til å rettlede elevene ombord i bussene, her må foresatte/skolene informere elevene på forhånd hvordan de skal sette seg i bussene.
  • En reisende pr dobbelsete (søsken sitte sammen).
  • Sjåførene har heller ikke anledning til å hjelpe de minste med setebelte.
  • Framdøren på bussene er sperret, kun inngang/utgang bak.
  • De to fremste seteradene ombord i bussene er avsperret.
  • I maxitaxi/minibuss som har 16 seteplasser, er det mulig å ta med 10 sittende passasjerer.
  • Maxitaxi/minibuss med 12 sitteplasser, 8 sittende passasjerer.
  • Vanlig taxi (personbil) maks 2 passasjerer, ingen i fremsetet.
  • Rullestoltransport i stor taxi, maks 2 rullestoler, dersom 1 meter mellom hver rullestol. Ellers er det maks en rullestol.

I tillegg til avstandskravene har alle transportører, buss, båt og taxi iverksatt ekstra renhold av kjøretøyene. Sjåfører tørker over alle kontaktflater med desinfiserende midler etter hver tur.