Brettboka – gratis tilgang

BrettBoka er en plattform for digitale lærebøker til bruk i utdanning og opplæring/kurs. Tjenesten benyttes av skoler, bedrifter, privatister, studenter og andre.

Alle de store norske lærebokforlagene, samt mange av de mindre, tilbyr i dag sine lærebøker gjennom BrettBoka.

Her finnes mange av lærebøkene elevene bruker på skolen og andre kjekke bøker. Også lettleste bøker!

Pga koronavirus er nå denne tjenesten gratis! Sjekk ut www.brettboka.no