Her er de nye læreplanene som iverksettes fra august 2020.

De nye læreplanene er bestemmende for hva norske elever skal lære i hele det 13. årige skoleløpet. Vedlagt finner du link til hver enkelt fagplan. Her vil du finne en annen oppbygning enn tidligere, og ikke minst innholder hvert enkelt fag færre kompetansemål. I tillegg er fagplanene også mye tydeligere på hva som er viktigst i hvert enkelt fag, dette er utdypet ved begrepet kjerneelementer. Sist men ikke minst, du vil finne en klar sammenheng og link til læreplanens Overordnede del. Der finner du verdiene den norske skolen skal bygge på, og det overordnede formålet med skolen og opplæringen.https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/