Elevundersøkelsen

Harestad skole skal også i høst gjennomføre den obligatoriske elevundersøkelsen.

Elevene på 7. og 10. trinn må delta. Det er frivillig for skolen å melde på klassetrinn fra 5. trinn og oppover. Vi har tradisjon for å la alle elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet delta. Slik blir det i høst også. Klassene vil få nærmere informasjon om gjennomføringstidspunkt.

Utfyllende informasjon om undersøkelsen, personvern mm finner dere her på Udir sine hjemmesider.