Besøk hos Solbakken andelsgArd

Solbakken Andelsgard er en gård på Raustein. Alle grønnsaker som dyrkes på gården er økologiske, og Harestad skole har kjøpt en andel. Det betyr at elevene våre kan både så og høste grønnsaker fra gården. I tillegg må de være med på dugnad i løpet av sesongen.

Denne uka var det elever fra 9. trinn, mat & helse, som høstet mye godt og laget nydelig lapskaus ute i det fri. De var flinke kokker, og nesten alt ble spist opp. Det som var til overs etter skrelling og kutting av grønnsakene gikk til grisene, så da var alle fornøyde!