FAU Årshjul skoleåret 19-20

FAU/SU møter skoleåret 19-20

Torsdag 19.sept. : FAU møte/Konstituering/vedtekter og valg.

Onsdag 13. nov. : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Torsdag 9. jan. : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Mandag 17. feb. : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Tirsdag 31. mars : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

Onsdag 27. mai : SU/Skolemiljøutvalg/FAU

FAU møtene starter klokken 1900 i personalrommet på Nye Harestad skole.

Driftsstyret ble avviklet våren 2019 og Harestad skole skal fra høsten 2019 ha Samarbeidsutvalg i likhet med Goa skole og Grødem skole.

I SU skal det være to foreldrerepresentanter og den ene skal i følge Opplæringsloven være FAU leder.

I SU sitter også elevrepr.(to stk.), tre ansatte samt rektor og en politiker.

SU møtene avholdes klokken 1800 i forkant av FAU møte klokken 1900.

Første FAU møte blir for alle nyvalgte FAU representanter ( som skjer i foreldremøtene i uke 37 ), samt representanter som sitter videre fra forrige skoleår.