Velkommen til skolestart mandag 19. august

Harestad skole ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår mandag 19. august ! 2.-10. trinn starter som vanlig klokken 0815 og har vanlig skoledag. Nye 1. trinn møter sammen med sine foresatte på grusbanen ved Tarzanskogen klokken 0900.
Hjertelig velkommen til både store og små !