Velkommen til nytt sfo-år

Vi starter opp 1. august for påmeldte og har åpent frem til og med 14. august.

15. og 16. august har vi planleggingsdager.