GOD SOMMER!

Harestad skole har nå tatt sommerferie. Takk til alle for innsats i skoleåret som nå er historie, også for det som kom inn på aksjonsdagen, da vi samlet inn penger til bedre skole for barn i Peru. I kontanter har vi talt opp kr 44.661,-. I tillegg ble det også betalt inn en del via Vipps som vi dessverre ikke pr dato har oversikt over.

Med bilde fra siste skoledag i nybygget der «We are the world» runget og fylte hele rommet med godlyd, ønsker vi alle medlemmer av skolesamfunnet god ferie. Informasjon om skolestart kommer i begynnelsen av august.