INVITASJON TIL FORELDREMØTE

Levekårsundersøkelsen Ungdata 2019, Ung i Rogaland, er gjennomført for
fjerde gang på ungdomstrinnene i Randaberg kommune. Første gang
undersøkelsen ble gjort var i 2010 og er siden gjennomført hvert 3. år.

HVA SPURTE VI OM I UNGDATA?
 Forhold til skole, venner og foreldre
 Fritid og fritidsaktiviteter
 Helse, trivsel og livskvalitet
 Mobbing
 Regelbrudd, vold og rus

Resultatene har kommet og KoRus-Vest Stavanger vil presentere hovedfunn fra
undersøkelsen. Foresatte ved alle tre grunnskolene i Randaberg inviteres til
denne presentasjonen.

Dato: mandag 3. juni 2019
Klokken: 18:00 – 19:00
Sted: Varen, Randaberg kulturscene

Velkommen!