Visma FLYT Skole

Foresatte ved Harestad skole kan logge seg inn på Visma Flyt Skole for å bla. finne kontaktinformasjon til kontaktlærer, følge med på evnt. fravær, anmerkninger, karakterer, vurdering etc.

Det er en lenke øverst på hjemmesiden til «Visma Flyt Skole»

 

 

 

 

 

I neste bilde trykker man på «Logg inn med ID-Porten»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg ønsket elektronisk ID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man har fullført innloggingen åpnes Visma Flyt Skole.