Velkommen til nytt SFO-år!

Vi åpner dørene for påmeldte onsdag 1. august, og har åpent alle dager fra kl. 0715 – kl. 1630.

SFO er stengt 14. og 15. august da vi har planleggingsdager. Vi gleder oss til året som kommer!