Viktige opplysninger om inntaket til videregående skoler 2018

Vi anbefaler nøye lesing av dette dokumentet som handler om hvordan du skal forholde deg til og kommunisere med vidergående skole i forhold til skoleplass fra høsten.