Barn og unges kommunestyre

Årets BUK – gjeng på Harestad skole har representert skolen på en fantastisk god måte! De har lagt fram elevene sine ulike saker og har vunnet fram i de fleste.
Torsdag 31. mai avsluttet vi BUK- året med å få gjennom at hver skole på Randaberg skal få penger til tre plantekasser hver. Disse skal stå i tilknytning til mat og helse-rommene og bli fylt med urter som valgfaget natur, miljø og friluftsliv dyrker fram hvert år.
Takk for innsatsen!