Referat fra foreldremøte for nye 1. klassinger

KORT REFERAT FRÅ FORELDREMØTET FOR NYE 1. KLASSINGER 26/4-18

 • Målet med dette møtet er å knytte kontakter, bli bedre kjent med Harestad skole og kvarandre.  
 • Skolen har en visjon som heter: Sammen skaper vi Mening, Mestring, Mangfold og Mot.  Det er vårt mål å med denne som ledestjerne ta godt vare på barna deres, gjennom å gi dem en opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger.
 • Respekt, Likeverd og Inkludering er verdier som skal ligge i bunn for det vi gjør i hverdagen på Harestad skole.  
 • Vi ønsker samarbeid og kommunikasjon til beste for ditt barn.
 • Vi har laget grupper og ikke klasser for dette trinnet.  Dette fordi vi vil kunne endre på gruppene i løpet av 1. klasse, i samarbeid med foreldre, dersom vi ser at gruppene ikke fungerer sånn som de burde.  
 • Skolen starter kl 0815 og slutter kl 1300, med unntak av fredag.  Da slutter 1. og 2. kl kl. 1215. Før og etter dette er det SFO.
 • Bruk hjemmesiden aktivt. Der ligger ukeplanen, som dere bare vil få på nett.

 

http://www.randabergskolen.no/harestad/

 

 • Kontaktlærer er den vokse dere skal forholde dere mest til.  Men vi snakker godt sammen, så ledelsen vet også hva som skjer på trinnet.  
 • Husk rette klær til rett tid.  
 • Det blir uteskole en av dagene.  Da er vi ute fra 10-13, sånn ca.
 • Være sammen Randaberg  – varme og tydelege vaksne til beste for alle barn.
 • Vi samarbeider tett med barnehagene om overgangen fra skole til barnehage.
 • Melk bestilles på nettet før skoleslutt.  Følg med på hjemmesiden for info.

 

 • TV serien Skolestarterne kan være lur å få med seg:

 

https://www.barnehage.no/artikler/fulgte-fire-skolestartere-i-et-halvt-ar-na-blir-det-tv-serie/435170

 

 • Kirsten Elin leste de 5 punktene i artikkelen i linken nedenfor, uten å kommentere på innholdet under hvert punkt.  De som er interessert kan selv lese alt.

 

https://sosialnytt.com/ekspert-dagens-barneoppdragelse-fullstendig-krise-5-tips-smabarnsforeldre-burde-fa/