Lekedag på Foren og rydding! :-)

Trinn 2 tok «hele Rogaland rydder» dagen i dag på Uteskolen vår.

Vi fant mye boss og tid til lek og klatring ble det også. 😀