Hurra,vår skole har fått midler fra Sandnes Sparebank sitt gavefond !

FAU leder Arnstein Wee søkte i desember om støtte fra Sandnes Sparebank sitt gavefond for å kunne kjøpe inn kjekt og viktig utstyr for elevene våre. Vi har fått 60.000,- kr. av Sandnes Sparebank for å kjøpe inn brettspill,lavvo, uteskoleutstyr og leker til SFO ! Vi er svært takknemlige, og synes det er flott at banken gir bidrag til så gode formål. Pengene kommer veldig godt med, og vi er allerede igang med planleggingen av disse nyttige investeringene! Tusen takk til FAU og Sandnes Sparebank for den svært generøse gaven.