Helleristninger

Elevene i 3.klasse har lært om steinalderen i samfunnsfag. I kunst og håndverk laget vi våre egne helleristninger.