Informasjon fra Oppvekstsjefen

Kjære foresatte!

Denne høsten er uforutsigbar og spesiell for oss alle.Alle tre skolene i Randaberg vil etterhvert kunne møte større utfordringer i å opprettholde ordinær drift knyttet til nasjonale retningslinjer vedr.smittevern.Dette skyldes i all hovedsak at også skolens ansatte på lik linje med våre elever må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

En situasjon med stort fravær blant personalet på skolen vil gi oss en stor utfordring med å holde den vanlige skoledagen i gang. Vi liker det ikke, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn og undervisning. Klassene vil da kunne få ulike opplegg de skal gjøre hjemme – enten med lærer på Meet eller andre arbeidsoppgaver de skal gjøre hjemme.

Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på SMS/mail/app, og opplegg for de øktene elevene skal gjøre hjemme vil ligge i Google Classroom når det gjelder de trinnene som bruker dette jevnlig.  Vedrørende de yngste elevene vil den enkelte skole løse dette med lokale løsninger tilpasset mulighetene som finnes vurdert av skoleledelsen.Vi vil ha jevnlig kontakt med FAU leder og klassekontakter for å informere best mulig.Det vil kunne være lokale forskjeller fra skole til skole ut ifra hvilke utfordringer en står ovenfor i forhold til bemanning.Vi takker dere foresatte for stor forståelse og samarbeid gjennom hele dette spesielle året.Høsten kan bli krevende,og det er viktig at at vi voksne står felles sammen i denne viktige dugnaden videre.Den grønne landsbyen har sterke tradisjoner for å dra lasset sammen.Det trenger vi denne høsten.Et best mulig samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av dette.Vi må være rause og fleksible med hverandre til beste for de flotte ungene våre.

mvh Petter Hagen, oppvekstsjef

Foreldremøter

Det blir foreldremøter for alle trinn og klasser i tiden fremover.  Alle trinn skal først ha felles møte i Varen, før klassene etterpå går videre til klassemøte med sitt barns klasse.

Vi følger smittevernsregelene og har laget et eget skriv som sier hva dette betyr for disse arrangementene. Dette finner dere i dette dokumentet.

Dag og tid for møtene er som følger:

Tirsdag 8/9 kl. 1800 5. trinn

Tirsdag 8/9 kl. 1845 7. trinn

Tirsdag 8/9 kl. 1930 6. trinn

Onsdag 9/9 kl. 1800 1. trinn

Onsdag 9/9 kl. 1900 2. trinn

Onsdag 16/9 kl. 1800 3. trinn

Onsdag 16/9 kl. 1900 4. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1800 8. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1845 9. trinn

Tirsdag 22/9 kl. 1930 10. trinn

 

Når er barnet mitt sykt?

Vi har fått en del henvendelser til skolen som gjelder sykdom.  Dere lurer på når barnet skal være hjemme, eller når det kan komme på skolen. Skolen forstår at det er vanskeligere å bestemme dette i disse dager.  Vi følger smittevernveilederen og FHI sine anbefalinger, og støtter oss til hva overlege og barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI sier:  

 

 «Akkurat nå skal foreldre ha lav terskel for å holde barnet hjemme og for selv å være hjemme fra jobben.»

 

Hun sier også at høsten er rundt hjørnet, og med den kommer virusforkjølelse. Da sprer de fleste luftveisvirus seg lettere i kaldere luft. Dermed øker smittefaren for covid-19 også i barnehage og på skole. Alle med nyoppståtte symptomer i luftveiene skal være hjemme fra barnehage, skole eller arbeidsplass. 

Eneste unntaket er at det skal være noe toleranse for bare rennende nese hos ellers friske barn under 10 år.

Nyttig info ved skolestart

Nå er lærerne i full gang med planlegging av første skoledag, og dagene deretter.  Vi gleder oss masse til å treffe elevene igjen.

Vi starter der vi sluttet, med fleksibel skolestart, tildelte områder i friminuttene og ikke minst, fokus på FHIs tre viktigste råd:

1)Syke personer blir hjemme, god hygiene og begrenset kontakt.

Dette fungerte fint før sommeren , og vi tror det vil gå enda bedre nå.  Vi ønsker at dere snakker med barna deres om dette før torsdag.  I tillegg ber vi om at elevene kommer til skolen like før oppstart, slik at vi slipper store grupper av barn utenfor skolen.

Velkommen til skolestart 20/8-2020

Nå er vi i full gang med å planlegge oppstart for både store og små.  Vi håper dere har hatt en fin ferie, og at dere også gleder dere til å begynne igjen.

Første skoledag blir slik:

  • 1.trinn møter kl 0900 på grusbanen som vender mot Myrå Barnehage.  Foreldre kan være med til vi går inn i klasserommene.  Dagen slutter kl. 1300.
  • 2.- 4. trinn starter kl. 0815 og slutter kl 1300.
  • 5.- 7. trinn starter kl. 0815 og slutter kl. 1345.
  • 8. – 10. trinn starter kl. 0830 og slutter kl. 1350.

Elevene i 2.-10. klasse møter i klasserommet i løpet av de 10 minuttene før timen skal starte.  Det vil være voksne ute som kan fortelle i hvilket rom elevene skal møte.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.

mvh

Kirsten Elin

Velkommen til besøksdag på Harestad skole

Velkommen til besøksdag på Harestad skole onsdag 10/6 eller torsdag 11/6

Nå gleder vi oss til å treffe deg, og vi håper du ser fram til å møte læreren din og klassekameratene dine. 

Vi møtes i skolegården i Torvmyrveien 7, ved Tarzanskogen.  Skolegården til høyre på kartet under.

 

https://goo.gl/maps/FDswm494kQKnYXZj7

Pga Covid 19 viruset skal vi ta smittevernhensyn.  Derfor blir ikke dagen slik som den har vært tidligere år.  Dette betyr blant annet at vi er ute, og at du bare kan ha med deg en forelder. Du får møte læreren din og den andre voksne som skal jobbe i klassen.  Vi leker litt sammen og byr på en liten overraskelse.   Vi er ferdige etter 45 minutt.   

1a møter onsdag 10/6 kl. 1330.

1b møter onsdag 10/6 kl. 1430.

1c møter torsdag 11/6 kl. 1330.

Kirsten Elin, Inger og Tone Sissel har et kort informasjonsmøte for foreldrene i gymsalen mens barna er ute. 

Klasselistene er sendt ut pr. post. (20.05.2020).

Dersom vi erfarer at det vil være lurt å gjøre endringer på gruppene i løpet av det første skoleåret, så gjør vi det.

Velkommen!

Hilsen

Kirsten Elin Bergsvik, assisterende rektor
Inger Aspelund, leder SFO
Tone Sissel Pedersen, baseleder      

 

BlimE 2019

Avd 1 har den siste tiden øvd på BlimeE dansen.  I går hadde vi generalprøve på 2. trinn sin fellesamling, mens vi i dag danset sammen i Gymsal C.  Været stoppet planen vår om å danse i sentrum, men vi satser på å dukke opp der i 2019.  Du kan se dansen her:

«BlimE! er NRK Supers vennskapskampanje. Målet er å få barna til å være venner med hverandre, og vise hverandre omsorg. Slagordet er «Si hei! Vær en venn! BlimE!». Hvert år lanseres det en sang med tilhørende dans. Denne sangen legges ut på NRK Supers plattformer, og norske barn øver seg på å danse sammen.» Wikipedia

1 2