FAU møter skoleåret 18/19

Velkommen til nytt og innholdsrikt skoleår i FAU !

Her følger møtedatoene for FAU i dette skoleåret :

3.sept.

16.okt.

28.nov.

16.jan.

7.mar.

29.apr.

3.juni

Møtene blir avholdt i personalrommet i Nybygget, Torvmyrveien 22, og starter klokken 1900 hver gang.

Velkommen !

mvh

Arnstein Wee

FAU leder Harestad skole

 

Foreldremøter ved oppstart skoleåret 2018-2019

Harestad skole ønsker alle foresatte velkommen til foreldremøter i uke 34.

Det blir en fellesdel først i regi av skoleledelse og FAU leder i Varen Kulturscene, deretter klasseforeldremøter i klasserommene.

Tirsdag 21. august : Ungdomstrinnet 1800-1930

Onsdag 22. august : Mellomtrinnet 1800-1930

Torsdag 23. august : Småtrinnet 1800-2000 ( klasseforeldremøtene blir på gamlebygget ).

Vi ser fram til et nytt skoleår med åpent og godt skole/hjem samarbeid til elevenes beste.

mvh Petter

Velkommen til skolestart skoleåret 2018-2019

Harestad skole ønsker våre nye førsteklassinger og øvrige elever velkommen til skolestart torsdag 16. august.

De som skal begynne i første klasse møter klokken 0900 på gamlebygget sammen med sine foresatte.Oppmøtested er i den skolegården som vender mot Randaberghallen. Det blir vanlig skoledag for første klasse frem til klokken 1300.

Øvrige elever møter på skolen 0815 og har vanlig skoledag.Nye 5.trinn møter ved sittetribunen i skolegården på Nybygget, og blir hentet av sine lærere der 0815.

Vel møtt !

mvh rektor

God sommerferie !

Harestad skole ønsker alle elever,foresatte og samarbeidspartnere en god sommer, og vi ser frem til å ønske velkommen til skolestart torsdag den 16. august.

SFO er åpen ut juni, og åpner igjen onsdag 1. august.

Rektor nås på kontoret fra og med fredag 3. august.

Som en viktig sommerlektyre ber jeg alle huske på dette :

Vår visjon lyder :

« Sammen skaper vi Mangfold og Mestring, Mening og Mot «

En visjon skal være noe å strekke seg mot, en tilstand og en ambisjon. Å gi alle barn mestringsopplevelser er både givende og krevende. Krevende gitt at vi på Harestad har 700 flotte barn og ungdom med ulike forutsetninger. Givende ved at dette arbeidet hver eneste dag gir oss møter og opplevelser med barna som er unike. Derfor må mestring være et overordnet mål for alt vi holder på med.

Overordnet er det også at vi som skole ønsker å bidra aktivt til et trygt ståsted med et godt selvbilde for alle barn. Et selvbilde preget av at en vurderes utfra hvem en er, og ikke hva en presterer. Derfor uttaler undertegnede til alle avgangsklasser på 10. trinn, karakterarket er kun et tall på en foreløpig ferdighet i et fag. IKKE en dom over hva en er verdt som person.

Vi som tilhører Harestad skole er stolt og glad for å være en stor skole med et enormt mangfold. Vi har barn og familier fra over 15 nasjoner, og vi som jobber her er også multikulturelle. Dette gir barn og voksne med tilknytning til skolen verdifull kompetanse i møte med andre mennesker med ulikt ståsted. En kompetanse man er avhengig av i et stadig mer komplekst arbeidsliv og samfunn. 

Nyt en velfortjent sommer alle sammen.

mvh Petter

 

 

Fagfornyelsen i norsk skole

I disse dager pågår sluttspurten inn imot det som er forslag til fagfornyelse og vektlegging av hva som skal være viktigst i de ulike fagene i fremtidens skole. Dette er noe av det viktigste som har skjedd i forhold til norsk skolepolitikk på lang tid, og vi som jobber i skolen har vært opptatt av dette lenge. Både innhold,mengde og kompleksitet skal revideres, og vi som jobber i skolen er spesielt opptatt av at læreplanene må bli enklere og med færre mål. På Harestad skole støtter vi Ludvigsensutvalgets innstilling om dybdelæring fullt ut, og vi tenker at vi må få mindre omfangsrike læreplaner der kjerneelementene kommer klarere frem. Les mer om fagfornyelsen her.

www.udir.no/fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet

Godt nyttår og velkommen til et nytt og spennende år !

Harestad skole vil takke alle elever, foresatte og samarbeidspartnere for et innholdsrikt og spennende 2017. Harestad skole byggetrinn 1 er realisert, og nå ser vi fremover mot 2020-2021, hvor vi får samlet alle sammen på felles område igjen. Vi har hatt et spennende,givende og utfordrende år. Vi er svært takknemlig for det nye og flotte skolebygget. Samtidig må vi innrømme at det også har vært krevende gitt at innflyttingen skjedde i et skolebygg som ikke var ferdig.Stor honnør til både elever og ansatte som har vist fleksibilitet og kapasitet dette hektiske året. Takk også til et svært dyktig og engasjert FAU, med FAU leder Arnstein Wee i spissen. Vi er heldige med foreldre som drar lasset sammen med oss. Takk også til poltikerne i Randaberg som vedtok fortsatt framdrift i forhold til byggetrinn 2. Det var viktig for oss !

Nyt en fredelig nyttårsfeiring, og så sees vi til nye utfordringer 1. skoledag den 3. januar klokken 0815.

mvh rektor

1 2 3