Informasjon fra Oppvekstsjefen

Kjære foresatte!

Denne høsten er uforutsigbar og spesiell for oss alle. Alle tre skolene i Randaberg vil etterhvert kunne møte større utfordringer i å opprettholde ordinær drift knyttet til nasjonale retningslinjer vedr.smittevern. Dette skyldes i all hovedsak at også skolens ansatte på lik linje med våre elever må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

En situasjon med stort fravær blant personalet på skolen vil gi oss en stor utfordring med å holde den vanlige skoledagen i gang. Vi liker det ikke, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn og undervisning. Klassene vil da kunne få ulike opplegg de skal gjøre hjemme – enten med lærer på Meet eller andre arbeidsoppgaver de skal gjøre hjemme.

Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på SMS/mail/app, og opplegg for de øktene elevene skal gjøre hjemme vil ligge i Google Classroom når det gjelder de trinnene som bruker dette jevnlig.  Vedrørende de yngste elevene vil den enkelte skole løse dette med lokale løsninger tilpasset mulighetene som finnes vurdert av skoleledelsen. Vi vil ha jevnlig kontakt med FAU leder og klassekontakter for å informere best mulig. Det vil kunne være lokale forskjeller fra skole til skole ut ifra hvilke utfordringer en står ovenfor i forhold til bemanning. Vi takker dere foresatte for stor forståelse og samarbeid gjennom hele dette spesielle året. Høsten kan bli krevende,og det er viktig at at vi voksne står felles sammen i denne viktige dugnaden videre. Den grønne landsbyen har sterke tradisjoner for å dra lasset sammen. Det trenger vi denne høsten. Et best mulig samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av dette. Vi må være rause og fleksible med hverandre til beste for de flotte ungene våre.

mvh Petter Hagen, oppvekstsjef

Takk for meg og god sommer !

Da er tiden inne for å takke for meg etter ti og et halvt år som rektor for Harestad skole.Det har vært fantastiske år, og jeg er dypt takknemlig over tilliten dere foreldre har vist meg i alle disse årene. I går tok jeg farvel med 10. trinn årgang 2004. Et trinn jeg har fulgt siden de kom til skolen som 6 åringer i august 2010. Å få følge disse nydelige ungene fra småtasser til unge voksne, er noe av det mest verdifulle for oss som er så heldige å få jobbe i grunnskolen.

Som elev og ansatt på Harestad skole er du endel av et stort mangfold.Et mangfold som gir høy kompetanse i møte med storsamfunnet senere i livet. Bredden i dette mangfoldet handler i bunn og grunn om verdien i at alle er avhengig av hverandre, og at alle er like mye verdt. Tusen takk til dere foreldre for at dere er konstruktive og gode samarbeidspartnere.Vi har ett eneste viktig og felles mål : At ungene og elevene våre skal få et meningsfullt og verdig liv.Vi voksne i hjemmet og på skolen har i den forbindelse ett viktig formidlingsoppdrag :

Det viktigste med skole er å finne veien inn i arbeid som en vil trives med og som en kan leve av.I tillegg må vi alltid ha fokus på verdien i at lykkefølelsen er sterkest forbundet med å kunne bety noe for andre, og oppleve felleskap med andre. Derfor MÅ inkludering være et hovedmål i alle holdninger vi formidler til ungene våre.

Dette er kjernen i et verdig liv.Fokuser vi på at posisjon,penger og statusjag er viktig, forsømmer vi vår oppdrager og omsorgsrolle. Sist men ikke minst,vi må alltid lære barna og elevene våre å ta vare på de som har det vanskeligst. Dette skal og må være kjernen i det menneskesynet som fortsatt skal prege Harestad skole inn i fremtiden.

Nyt en velfortjent sommerferie alle sammen og takk for meg.

mvh

rektor Petter

Skoleårets siste 14 skoledager.

Vi går nå inn i de siste 14 skoledagene dette skoleåret.Et skoleår utenom det vanlige,og der vi heldigvis nå er i tilnærmet normal drift. Gitt de siste smittevernrådene fra myndighetene vil vi tilstrebe at alle klasser og trinn har mest mulig normal skoledrift.Der det fremdeles er justeringer(eksempelvis fleksibel start på morgenen), vil dette fremkomme i egen info via ukeplan/info/app fra det enkelte trinn og avdeling.

Oppstarten etter hjemmeskoleperioden har gått veldig fint.Skoleveilederen har vært veldig romslig, og dette har medført ulik praksis i skolene både i samme kommune og mellom kommunene. I Randaberg har alle barna hatt et skoletibud siden første dag myndighetene gav mulighet for dette. Dette har medført at både personale,elever og foreldre har snudd seg raskt. I foreløpige evalueringer ser vi at  det meste har gått veldig bra,men at vi  også kunne gjort andre valg og funnet enda bedre løsninger.Slik vil det alltid være når vi skal gjøre noe for første gang. Dog er det viktigste, vi har snudd oss raskt, og vi har fått de store linjene til å fungere sammen.

I juni pleier programmet være både tett og travelt i norsk grunnskole.Denne gangen er volumet på aktiviteter slanket kraftig, men vi tilstreber en fin besøksdag for nye 1. klassinger.Sist men ikke minst skal vi lage en enkel og fin avslutning for de flotte 10. klassingene som avslutter 10. årig skolegang torsdag 18.juni.Det blir en spesiell dag for både personale,foreldre, elever og rektor Petter som sender ut sitt siste kull som rektor ved Harestad skole den dagen. Mer info om dette kommer i egen invitasjon innen neste helg.

Vil du prøve deg i skolekorpset ?

Hei – har du lyst å spille et blåseinstrument – og kanskje begynne i skolekorpset til høsten. Da er du velkommen til å prøve instrument allerede før sommerferien. Selv om vårens tradisjonelle rekrutteringsbesøk i klassene ikke finner sted så organiserer vi et alternativ.

Vi arrangerer åpen dag på Varen lørdag 6. juni klokken 12-14 der du kan prøve forskjellige instrumenter og møte lærerne. 

Bruk gjerne KONTAKTSKJEMA slik at vi vet hvor mange som kommer, eller ring våre instruktører Marcel 9079 2508 eller Kristin 4542 2143. Se også randabergskulemusikk.no.

 

Takk for innsatsen og en riktig god 17. mai !

Det har vært hektisk og veldig fint på samme tid å få alle elever tilbake til skolen igjen. Som eneste kommune i distriktet har vi valgt å åpne skolene igjen for alle elever allerede mandag denne uken. Dette hadde ikke vært mulig å fått til uten en formidabel innsats og innstilling fra ansatte,elever og foresatte tilknyttet skolene i Randaberg.

Nasjonaldagen er selve grunnsteinen og symbolet på det norske fellesskapet. Et felleskap som har blitt stadig mer mangfoldig og variert siden mennene på Eidsvoll vedtok Grunnloven 17. mai 1814. Dette året har vi mer enn noen gang grunn til å være glade for å være en del av nasjonen Norge. Samtidig må vi fortsette å lære ungene våre og oss selv, å løfte blikket rundt oss for å få et enda mer inkluderende samfunn.Det har vi råd til, og dette er vi tjent med. Elevene på Harestad og Randabergskolene er flotte og ekte ambassadører for verdier vi skal være stolte av på nasjonaldagen vår. Nasjonaldagen tilhører oss alle, også dem som har kommet til landet vårt fra samfunn med færre privilegier og færre materielle ressurser. På Harestad har vi barn fra over 15 nasjonaliteter, og dette beriker skolesamfunnet vårt,livene våre og gir ungene våre en enorm kapasitet i mangfold som de får og har glede av.Etter over 10 år som rektor ved skolen har jeg aldri vært stoltere over å få jobbe i dette fellesskapet enn denne våren.Dere foreldre har også vært formidable i måten å takle dette på.

Randaberg har visjonen Sammen skaper vi den grønne landsbyen.Dette har vi vist til fulle i lokalsamfunnet de siste ukene.Alle bidrar for å oppfylle denne visjonen.Dette er jeg også svært glad for å få være endel av.Både som innbygger og rektor i Randaberg.Dette feirer vi også på søndag, og så skal vi også feire oss sjøl for den jobben vi har gjort sammen de siste månedene.Vi har vært gode,sammen. Ha en strålende 17. mai !

mvh rektor Petter

Oppstart for 5.-10. trinn fra mandag 11.mai

I går holdt regjeringen den viktige og avklarende pressekonferansen som gjør at vi neste uke kan ønske 5.-10. trinnselevene velkommen tilbake til skolen. Vi kommer til å informere om det praktiske rundt dette i løpet av ettermiddagen i dag via sms,mail,app og hjemmesiden.

mvh Petter

Skolestart for 1.-4. trinn mandag 27. april

I går ettermiddag kom veilederen for skolene knyttet til oppstart mandag den 27. april.

Vi er godt i gang med planlegging og konkretisering av lokale tiltak på skolen vår i henhold til veiledningen.

Innen torsdag ettermiddag vil dere få en detaljert og konkret informasjon om hvordan vi tenker oppstarten skal være den 27. april, og informasjonen vil også vise hvordan vi organiserer dagene i forhold til klasser, grupper, friminutt, adkomst til skolen mm.

Vi kan allerede nå informere om at vi tenker at 3. og 4. trinn skal ha sine skoledager på Nybygget frem til 5.-10.trinn er tilbake på skolen. På den måten får vi spredt klasser og trinn best mulig.

Vi gleder oss stort til å få barna på plass igjen, dette kommer til å gå veldig fint.

mvh Petter


En påminnelse om nytt meldingssystem for skolene i Randaberg.

En god del av dere har allerede lastet ned den nye appen og logget på – og det setter vi stor pris på! Resten av meldingen er til dere som ikke har rukket å gjøre det enda. Vi håper dere får lastet ned appen «Min skole – foresatt» så snart som mulig og logger på den, slik at dere kan motta og sende meldinger fra og til skolen. Det er dette systemet skolene i Randaberg kommer til å bruke etter påske, i stedet for å sende SMSer. Her er en lenke til en kort brukerveiledning for appen, som viser hvordan du kommer i gang med den: https://docs.google.com/document/d/1A1CUwBTY97Xygr0HBRTxQjS8DKx4n68Ni27FGMR8Mq4

1 2 3 5