God jul!

Vi her på Harestad skole ønsker elever og foresatte en riktig god jul, og ser fram til et flott 2023 sammen med dere!

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 3. januar, og klassene har da vanlig timeplan. For ordens skyld minner vi om at 2. januar er planleggingsdag i skolen. SFO holder åpent som vanlig denne dagen.

Ta vare på hverandre i jula!

Sak om skolestruktur til politisk behandling

I går ble den politisk bestilte saken om skolestruktur i Randaberg offentlig. Dere kan lese saken i sin helhet på kommunens nettsider. Den første behandlingen av saken skjer i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 5.10. Harestad skole har Fau-møte like etter, 6.10.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak er modell 5 som betyr at:
• Grødem skole og Goa skole gjøres om til rene barneskoler med 1.-7. trinn, og Harestad skole, Torvmyrveien 22, blir omgjort til Randaberg ungdomsskole.
• Ansatte og elever på 8.-10. trinn fra Goa skole og Grødem skole flyttes til Randaberg
ungdomsskole.
• Ansatte og elever på 1.-7. trinn fra Harestad skole deles opp og flyttes til Goa skole og
Grødem skole.
• Harestad skole, Torvmyrveien 7, rives.
• ATO flyttes over til Goa skole for barnetrinnselevene. Ungdomstrinnelevene fortsetter på
Randaberg ungdomsskole.
• Introbasen blir værende på Grødem skole.

Tidsskjema med to forslag til innstilling:
Alternativ 1: Kommunestyret vedtar at ny modell 5 iverksettes fra skoleåret 2023/2024
Alternativ 2: Kommunestyret vedtar at ny modell 5 iverksettes fra skoleåret 2024/2025
Kommunedirektøren anbefaler alternativ 1.

Foreldremøter ungdomstrinn og mellomtrinn

Denne uken har vi invitert til foreldremøter for ungdomstrinnet og mellomtrinnet:

  • Tirsdag kl 19 møtes ungdomstrinnsforeldre for en fellesdel med informasjon fra rektor, inspektør, rådgiver, spes.ped. veileder og politi. Deretter blir det klassemøter.
  • Torsdag kl 18 møtes mellomtrinnsforeldre for en fellesdel med informasjon rektor, inspektør og spes.ped. veileder. Deretter blir det klassemøter.

Vel møtt!

Velkommen til skoleåret 22/23

Velkommen til første skoledag torsdag 18. august. Vi gleder oss til å se dere alle igjen!

Alle elever på 2. til 7. trinn møter 08:15, og 8.-10. trinn møter 8.30. 1.trinn møter ved grusbanen i skolegården 09:00. For førsteklassingene er morgen- SFO stengt denne dagen. Alle elever har full skoledag. 

Vi minner om at SFO har planleggingsdag mandag 15., tirsdag 16. og onsdag 17. august.

Vi ses:)

God sommer!

Harestad skole ønsker å takke elever og foresatte for skoleåret 21/22. Over halve skoleåret har vært preget av corona-restriksjoner, og antall visma-meldinger om testing til de tusen hjem var mange. Jeg vil på vegne av hele Harestad skole takke for godt samarbeid om både dette og annet i året som har gått.

Sammen skaper vi mangfold og mestring, mening og mot!

SFO holder feriestengt i juli og åpner igjen 1. august. Vi minner om planlggingsdager i SFO 15.8, 16.8 og 17.8. 

Administrasjonen er åpen fra 1. august.

Vi ser fram til første skoledag som starter torsdag 18. august.

GOD SOMMER!

Eva, rektor

Nytt trafikkmønster i Torvmyrveien

Vi har i dag mottatt følgende melding fra Rogaland fylkesskommune om endringer i trafikkmønster som berører skoleveien til elevene våre:

Under arbeidene med nye gangstier langs Torvmyrveien har entreprenøren behov for å sperre av den gamle gangstien mellom kirka og Randaberg Arena. Gangstien er sperret med gjerder, og vi ber alle som går og sykler om å følge skilting og benytte nytt gangfelt som er opparbeidet på motsatt side av veien.

Vi har markert nye gangfelt med skilter og veioppmerking og tilrettelagt for kryssing av veien ved Solbakken barnehage og mellom kirka og den nye bussholdeplassen.

Vennligst følg nytt mønster, for egen og arbeiderenes sikkerhet.
Testing i skole utgår

Mangel på hurtigtester gjør at testing i skoler og barnehager avsluttes fra fredag 28. januar. Dette er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Kraftig smitteøkning den siste uka, samtidig som kommunen får levert mindre hurtigtester enn først antatt, gjør at vi ikke har tilstrekkelig antall hurtigtester. Ved mangel på hurtigtester har Helsedirektoratet bedt kommunene om å nedprioritere testing i skoler og barnehager, og det er det vi nå gjør, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning

Fortsett med å være oppmerksom på symptomer, og bruk kun hurtigtester ved behov.

Skolen vil ikke lenge melde om smitte i klasser. Er eleven borte grunnet sykdom, meldes dette på vanlig måte til kontaktlærere i Visma.

Pandemien vil trolig fortsatt kunne gi skolen utfordringer med høyt sykefravær, og vi gjør dere oppmerksomme på at dette til tider kan påvirke tilbudet. Vi takker for godt samarbeid i en krevende tid!

Grønt nivå – informasjon til foresatte

Pandemien er nå over i en ny fase med økt smitte, men med milde symptomer. I denne fasen skal vi bidra med å holde skole og SFO tilbudet åpent, og i tillegg begrense smitteutviklingen. Det betyr for at vi vil oppleve mye fravær blant elevene og til tider blant ansatte. 


Når barnet ditt får positiv test (PCR eller hurtigtest) melder du dette til kontaktlærer. Informer om når barnet sist var på skolen/SFO. Etter en hurtigtest kan du registrere svaret selv og bestille PCR-test. Du registrerer positiv test på: https://hjemmetest.remin.no/randaberg.

Søsken regnes som nærkontakter og er i karantene neste 10 døgn eller frem til negativ test dag 7.

Skolen sender ut melding i Visma om at det har oppstått ny smitte i en klasse. Barna må teste seg dag 3 og 5, og følge ekstra med på allmenntilstanden og forkjølelsessymptomer de neste 10 dagene. Barna er ikke i karantene.

Ved gjentatt smitte i en klasse ber vi om at barna tester seg hver 3. dag så lenge smitten pågår. Skolen informerer ikke om nye smittetilfeller så lenge det ikke påvirker testingen.

Tester hentes ved Randaberg Arena i åpningstidene 08.00 – 12.00 og 16.00-20.00. Lørdag og søndag 16.00-20.00. Skolen deler ikke ut tester.

Barn som er i karantene eller er syke med milde symptomer bes følge klassens lekseplan og digitale ressurser. Opprett også dialog med kontaktlærer.

Skolen følger helsefaglige anbefalinger i alle rutiner rundt smittevern. 

Vi takker for godt samarbeid så langt i omskiftelige tider! 

Vennlig hilsen hele Harestad skole
SKOLENE I RANDABERG OVER TIL GRØNT NIVÅ FRA MANDAG 24.1.22

Alle skoler og barnehager i Randaberg går over til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 24. januar. Dette innebærer tilnærmet normal drift med ordinære åpningstider

Grønt nivå innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager.

Dette er smittevernrådene som gjelder for grønt nivå

  • God hånd- og hostehygiene.
  • Unngå håndhilsing og klemming.
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom.
  • Ha lav terskel for å teste deg.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese veilederen for smittevern i skoler og barnehager. Der står det også spesifisert hva som ligger i grønt nivå.

Test deg jevnlig
De aller fleste barn og unge får kun milde symptomer av koronasmitte. Jevnlig testing vil kunne ha en god effekt på å bremse smitten. Kommunen vil komme med tydelige retningslinjer rundt dette ila de nærmeste dagene. 

Testing er frivillig, men vi håper at mange følger oppfordringen om å teste seg. Jevnlig testing bidrar til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte. Dermed kan vi hindre at smitten sprer seg for fort, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning og Einar Skeivik.

Du kan hente hurtigtester i boden ved Randaberg Arena. Åpningstidene er:

Mandag-fredag: Kl. 08-12 og 16-20
Lørdag og søndag: Kl. 16-20
Du kan lese mer fra uttalelsen på kommunen sine nettsider

Hva skjer nå på skolen?

Harestad skole bruker denne uken på å forberede endringene tilbake til organiseringen vi hadde før jul. Noen endringer kan komme på grunn av strukturelle behov skolen har fått i enkelte klasser. Det vil bli varslet til foresatte. Målet er at elevene i minst mulig grad skal opplever endring i tilbudet sitt annet en at de vil få mer normal hverdag med de mulighetene det innebærer. Fellessamlinger og lignende vil vi vente med inntil videre.

I perioder kan skolen og SFO opplever økt smittetrykk blant elever og ansatte. Vi gjør alt vi kan for å gi et godt tilbud og en åpen skole/SFO. Vi ber allikevel om forståelse hvis det noen dager er lavere bemanning eller at aktiviteter blir avlyst på kort varsel.

Skolen fortsetter å varsle om ny-oppstått smitte i klasser og testing via Visma

1 2 3 4