VIKTIG INFORMASJON TIL 10. TRINN

Standpunktkarakter:

 • Fredag 2. juni får dere utskrift av standpunktkarakterene. Disse har dere klagerett på. Mer informasjon om klagerett finner du her: Til deg på ungdomstrinnet 2017 bm.  Muntlig informasjon og forklaring om dette blir gitt av kontaktlærerne ved utdeling av karakterene.

Lokalt gitt eksamen:

 • Neste uke er det lokalt gitt eksamen. Tirsdag 6. juni møter dere kl 08:15 i kantina og får opplysning om trekkfag og deretter en kort prat med faglærer.
 • Onsdag 7. juni møter dere kl 08:15 for å trekke oppgaver. Veiledning blir gjennomført etter plan oppsatt av faglærer.
 • Torsdag 8. juni blir det eksamen der faglærer setter opp en plan for frammøte.

Avslutningsfest:

 • Vi arrangerer avslutningsfest for elever og foresatte torsdag 22.juni kl 18:00 i forsamlingshuset. Velkommen!

INFORMASJONSMØTE

Torsdag 27/4 kl 1730 blir det informasjonsmøte i kantina for foresatte til de elevene som begynner i 8. klasse til høsten.

Vi går bl.a. gjennom

 • Valgfag
 • Språkvalg
 • Vurdering
 • Karriereveiledning
 • Leirskole
 • Informasjonsrutiner

Det blir selvsagt anledning til å stille spørsmål. Elevene vil få skjema for valg av språk og valgfag så snart som mulig etter dette møtet.

Informasjon om eksamen og standpunktkarakterer.

Søknad om forlenget tid til eksamen 2017
Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av sentralt gitt (skriftlig) eksamen for 10. trinn kan det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time.

Søknad om forlenget tid til eksamen pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 12. mai til og med 24. mai.

Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid.

Frist for å levere søknad om forlenget tid til eksamen:  fredag 28.april.

 

Informasjon fra utdanningsdirektøren om standpunktkarakterer, klagerett o.l. finner du her.

Solidaritetsuke ungdomstrinnet uke 44

bld-floating-school-nikli-beskjaertHarestad skole har valgt å samarbeide med Hei Verden om solidaritetsarbeid.

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livssynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner. Vi skal samle inn penger til barna i Bangladesh. I uke 44 vil vi gjennomføre ulike aktiviteter for å samle inn penger, og Bangladesh vil også få oppmerksomhet i undervisningen i flere fag.

Mer informasjon om organisasjonen sitt arbeid i Bangladesh finner du her.

1 3 4 5